Изпълнение на плана за финансово оздравяване на Община Тетевен

Посещения: 1532

1. Изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.06.2017 г. вижте тук.

2. Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.09.2017 г. вижте тук

    Справка приходи вижте тук.

    Справка разходи вижте тук

3. Доклад за изпълнение на оздравителния план към 31.12.2017 г. - качен на 23.02.2018 г. - вижте тук.

    Справка приходи - вижте тук.

    Справка разходи - вижте тук.

4 .Доклад за изпълнение на оздравителния план към 31.03.2018 г. вижте тук - качен на 27.04.18

5. Доклад за изпълнение на оздравителния план към 30.06.2018 г. - качен на 27.07.2018 г. - вижте тук.

6. Доклад за изпълнение на оздравителния план към 30.09.2018 г. - качен на 29.10.2018 г.- вижте тук.

    Справка приходи - вижте тук.

    Справка разходи - вижте тук.

   Приложение №3 - финансов ефект - вижте тук.

7. Доклад за изпълнение на оздравителен план към 30 юни 2019 г. - качен на 26.07.2019 г. вижте тук.

   Приложение №1 - приходи - вижте тук.

   Приложение №2 - разходи - вижте тук.

   Приложение №3 - финансов ефект - вижте тук.

8. Доклад за изпълнение на оздравителен план към 30.09.2019 г. - качен на 24.10.19 г. вижте тук.

Приложение №1 - приходи - вижте тук.

Приложение №2 - разходи - вижте тук.

Приложение №3 - финансов ефект - вижте тук.