Бюджет на Община Тетевен за 2018 г.

Посещения: 1707

Бюджет по агрегирани показатели вижте тук

Годишен размер на средствата за работни заплати вижте тук

Инвестиционна програма за 2018 г. вижте тук

Индикативен разчет на СЕС вижте тук

Приходи бюджет 2018 г. вижте тук

Разходи по основни параграфи-бюджет 2018 г. вижте тук

Разходи по функции-бюджет 2018 г. вижте тук

Списък на обекти за текущ ремонт за 2018 г. вижте тук

Справка за разпределение на преходния остатък от 2017 г. вижте тук

Заповед №115/16.02.18 г. за утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по разходни стандарти за 2018 г. на училищата в община Тетевен вижте тук.

Заповед №114/16.02.18 г. за утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по разходни стандарти за 2018 г. на детските градини в община Тетевен вижте тук.

 Месечен отчет за м. януари вижте тук - качен на 23.02.2018 г.

Месечен отчет за м. февруари вижте тук - качен на 15.03.2018 г.

Месечен отчет за м.март вижте тук. - качен на 20.04.2018 г.

Доклад за изпълнение на оздравителния план вижте тук - качен на 27.04.18

- Приложение №1 вижте тук

- Приложение №2 вижте тук.

- Приложение №3 вижте тук.

- Приложение №4 вижте тук.

Месечен отчет за м.април вижте тук - качен на 11.5.18 г.

Месечен отчет за м. май вижте тук. - качен на 14.06.2018 г.

Тримесечен отчет  м. Юни 2018 г. вижте тук. - качен на 24.07.2018 г.

Месечен отчет за м. юли 2018 г. вижте тук - качен на 10.08.2018 г.

Месечен отчет за м. август 2018 г. вижте тук - качен на 19.09.18 г. 

Тримесечен отчет към 30.09.2018 г. вижте тук. - качен на 23.10.2018 г.

Месечен отчет за м. октомври 2018 г. вижте тук - качен ан 14.11.2018 г.

Месечен отчет за м. ноември 2018 г. вижте тук - качен на 21.12.2018 г.

Месечен отчет за м. декември 2018 г. вижте тук. - качен на 21.01.2019 г.


Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване на община Тетевен към 31.12.2018 г.-качен на 22.02.2019 г. вижте тук.

Приложение №1 - справка приходи вижте тук. 

Приложение №2 - справка разходи вижте тук.

Приложение №3 - финансов ефект вижте тук.

Приложение №4- изпълнение показатели по чл.130а от ЗПФ вижте тук.