Годишен финансов отчет за 2020 г.

Посещения: 115

Заверен баланс вижте тук

Заверен ОКИ 2020 вижте тук

Заверен ОПР 2020 вижте тук

Обяснителна записка към ГФО 2020 вижте тук

Обяснителна записка към ОКИ 2020 вижте тук

Одитен доклад на СП за заверка на ГФО 2020 вижте тук