За кметството

Посещения: 4082

Село Български извор (до 1934 г. Турски извор) е разположено на 28 км северно от Тетевен на първокласния път Е722 - София - Велико Търново - Варна, в северното подножие на Васильовската планина, край река Калник. Землището на селото е 19950 дка, от които 13927 дка (69,80 %) са земеделски земи; 4689 дка (23,50%) е горският фонд, а фонд населени места е 3,84% от общата територия на землището. Село Български извор е най-добре обезпечено по отношение на територии за инженерна инфраструктура в сравнение с останалите населени места на общината.

Разписание на автобусните линии вижте тук.