Селото е разположено на 25 км северно от Тетевен в северните склонове на Васильовската планина. Територията на землището е 22573 дка - 3,24 % от общата територия на общината. Селскостопанският фонд е 7264 дка (32,00 %), а горският фонд е 14298 дка (63,00 %). Фонд населени места е 4,00 %; водни площи и течения - 0,22 % и територии за инфраструктура - 0,15 %.По  населението е на трето място в общината, след Тетевен и Галата.Отглеждат се фуражни култури, овощни насаждения. Развито е животновъдството.
В землището на селото се намира Градешнишка (Рушова) пещера, дълга около 830 м. Пещерата е двуетажна - в долният етаж тече река с езера и водопад. Богата е на сталактити, сталагмити и сталактони. Пещерата е обявена за защитена природна забележителност.
 
Разписание на автобусните линии вижте тук.

 0886046405

Асен Русинов

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню