0879560655
Селото е разположено на около 14 км южно от Тетевен в най-горното течение на р. Черни Вит. Землището на селото е сравнително голямо 85482 дка - 12,26 % от територията на общината. То е трето по големина, след това на Рибарица и Тетевен. Селскостопанският фонд е 15835 дка - 18,50 %, а горският фонд е 69211 дка - 81,00 % - също на трето място след този на Рибарица и Тетевен. Фонд населени места е 190,4 дка - 0,22 %; водните площи са 95,4 дка - 0,11 %; териториите за транспорт и инфраструктура са 131,20 дка - 0,15 %.
Разписание на автобусните линии вижте тук.
Атанас Атанасов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню