За кметството

Посещения: 4388
Селото е разположено на 14 км югоизточно от Тетевен в долината на река Бели Вит. Землището на селото е 215404 дка - най-голямото в цялата община (30,90 % от общата територия). Селскостопанският фонд е 40907 дка - 18,90 % от землището, а горският фонд е 172 168 дка - 80,00 %. Землището на с. Рибарица е най-богатото на гори в рамките на общината. Фонд населени места е 1,05 %; водни площи и течения - 0,02 % и територии за инфраструктура - 0,02 %.

Село Рибарица е климатолечебен планински курорт на 600 м надморска височина. Има добре изградена туристическа инфраструктура - почивни домове, вили, къмпинг. Развити са дърводобива и животновъдството. Отглеждат се картофи и овощни насаждения.
Селото е изходен пункт за местността "Костина" и хижите "Рибарица", "Бенковски", "Вежен" на юг в Златишко-Тетевенската планина, за връх Вежен и за резервата "Царичина".
 

Разписание на автобусните линии вижте тук.

 

Информация за историческата местност "Костина" край с. Рибарица вижте тук.