Социални услуги


Общностен център за деца и смейства - гр. Тетевен

Гр. Тетевен,
Ул.”Никола Вапцаров” №1;
Бранимира Павлова – 0886606698


Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен

Гр. Тетевен,
Ул.”Боева могила” №5;
Ул.”Д.Благоев”№62
Бранимира Павлова – 0886606698


Център за обществена подкрепа

гр. Тетевен
Ул.”Здравец”, №19
Анита Габровска – 088 243 0918


Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост

Община Тетевен
Ул.”Нено Краев”№18
Мила Василева – 088 512 7028


СУ – Домашен социален патронаж

гр.Тетевен, ул.”Полк. Орлов”, № 3
Мила Герджикова – 06785/2361

  • Заявления и документи за ползване на социалната услуга Доставка на храна в дома - вижте тук.

Механизъм лична помощ


Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Адрес на предоставяне: гр. Тетевен, ул. “Полковник Орлов“№ 3


Общинска болница

 

 

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню