Социални услуги


Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен

Гр. Тетевен,
Ул.”Боева могила” №5;
Ул.”Д.Благоев”№62
Бранимира Павлова – 087 956 0542


Център за обществена подкрепа

гр. Тетевен
Ул.”Здравец”, №19
Анита Габровска – 088 243 0918


Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост

Община Тетевен
Ул.”Нено Краев”№18
Мила Василева – 088 512 7028


СУ – Домашен социален патронаж

гр.Тетевен, ул.”Полк. Орлов”, № 3
Мила Герджикова – 087 956 0542


Механизъм лична помощ


Общинска болница

 

 

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню