Отдел МДТ

                                      
АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

Издаване удостоверение за данъчна оценка

Издаване на удостоверение за наличие или липса на данъчна задължения

Издаване на удостоверение за платен данък на превозните средства

Издаване на удостоверение за данък върху наследствата

Издаване на удостоверение за декларирани данни - Заявление изтеглете от тук.

Заверка на молба-декларация

Издаване копия на подадени декларации и документи към тях

Издаване на дубликат на квитанции

Издаване на справка за данъчни задължения на фирмите

Искане на основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК  вижте тук.
Информация за реда за служебно изискване и предоставяне на информация на основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК  вижте тук.
"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

ВАЛЕНТИНА ЦАЧЕВА

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.777


Старши инспектор

ИСКРА ИВАНОВА

Младши счетоводител

ГРЕТА ДИНКОВА

Старши специалист „ Местни данъци и такси"

ГАЛИН ГЕНЧЕВ

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.555

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню