ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - вижте тук.

 

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ - вижте тук.

Формуляр за приемане на сигнали - вижте тук.

 

 

 

Отчети

29 Юли 2020

 

 Отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2023 година до 30.06.2023 година вижте тук.


Отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2022 година до 31.12.2022 година

 

Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за 2022 г.

Отчет за дейността на Кметство с. Галата за 2022 г.

Отчет за дейността на Кметство с. Бълг. извор за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство  с. Градежница за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Малка желязна за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за 2022 г

Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за 2022 г

 

 

 

 

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2022 година до 31.12.2022 година вижте тук. 

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2022 година до 30.06.2022 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2021 година до 31.12.2021 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2021 година до 30.06.2021 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година вижте тук.

 

 

Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за 2021 г.

Отчет за дейността на Кметство с. Галата за 2021 г.

Отчет за дейността на Кметство с. Бълг. извор за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство  с. Градежница за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Малка желязна за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за 2021 г

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБС ТЕТЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 11.11.2019-30.06.2020 г. вижте тук.

 

Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за 2020

Отчет за дейността на Кметство с. Галата

Отчет за дейността на Кметство с. Бълг. извор за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство  с. Градежница за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Малка желязна за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за 2020 г

  • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В;
  • Наредба за стопанисване и управление на общинския поземлен фонд ;
  • Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Тетевен ;
  • Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ;
  • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен
  • Наредба за определянето на местните данъци на територията на Община Тетевен

                ЛИНК: http://teteven.bg/index.php/2016-08-08-07-49-03

  • Общински имоти за инвестиции с насърчителни мерки по ЗНИ- вижте ТУК.

1. Обслужващи институции
- банкови офиси - ОББ, ДСК, ЦКБ, Пощенска банка, Инвестбанк;
- офиси на мобилни оператори - Виваком, А1, Yettel;
- куриерски и пощенски услуги- Спиди, Еконт, Български пощи;
- териториални поделения на държавни структури – РУ на МВР, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска служба „Земеделие“, представителство на БАБХ, Държавни горски стопанства Тетевен, Рибарица, Черни Вит;
- осъществяване на административно обслужване към АГКК – Център за информация и услуги на граждани, гр. Тетевен, пл. С. Младенов №9
3. Хотели и къщи за гости : https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

4. Заведения за хранене :
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/zhr.xsp

5. Транспортни връзки
- третокласен път от РПМ ІІІ-358 „Троян – Кърнаре – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – /Роман-Златна Панега/“;
- третокласен път от РПМ ІІІ-305 „Дерманци – Торос – Гложене”,
- Третокласен път от РПМ 3701 - Етрополе - Рибарица - Ямна - Черни Вит - (Тетевен - Гложене)
6. Автобусни разписания: http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/191-2016-07-25-10-30-41;
7. Бизнес – център „Балкан“ - http://balkancenter.bg/
8. Реализирани инвестиции в общинска инфраструктура 2016 - 2022 г.
- общинска пътна и улична мрежа – 11 200 000 лв.;
- ВиК мрежа – 4 750 000 лв., като са подменени 3, 140 км. от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Тетевен -6, 450 км..; с. Голям извор- 7,500 км, с. Галата- 0,360 км. . Градежница- 0,460 км.
- спортни, туристически и др. обекти за отдих – 610 000 лв.
9. Реализирани инвестиции в републиканска пътна мрежа
- 2018-2019 г. извършен основен ремонт на републикански път III- 358, участък Ябланица – Гложене- кв. Полатен, гр. Тетевен;
- 2019 г. -2021 г.- основен ремонт на републикански път III- 358, участък административни граници на с. Рибарица
10. Планирани инвестиции в общинска инфраструктура 2023 г. – 4 481 413 лв.

q  УСТОЙЧИВА ДАНЪЧНА СРЕДА ;

q  ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ОБЛЕКЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ;

q  НАЛИЧИЕ НА ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА;

q  ДОБРЕ РАЗВИТА ОБЩЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛ. ЗА КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И ОТДИХ;

q  НИСКИ ПАЗАРНИ НИВА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;

q  ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА И АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“;

q  СРЕДНО ОТСТОЯНИЕ ДО СОФИЯ, ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, ВРАЦА- 80 КМ.;

q  ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТО ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ;

q  ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА МТСП, МВР, МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, МЗХГ;

q  БАНКОВИ ОФИСИ – ОББ, ИНВЕСТБАНК, ДСК, ПОЩЕНСКА БАНКА, ЦКБ;

q  ОФИСИ НА МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ- ТЕЛЕНОР, А1, ВИВАКОМ;

q  БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ, ВКЛ. НА ЛУКОЙЛ И ШЕЛ;

q  КУРИРЕСКИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ- БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, СПИДИ, ЕКОНТ;

q  100 МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/3062-mesta-za-nastanyavane;

q  БИЗНЕС-ЦЕНТЪР „БАЛКАН“ - ЗА ОБУЧЕНИЯ, ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню