Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023 - 2027 г. - вижте тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню