КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Протокол от извънредно заседание на ОбщКБДП - гр. Тетевен - 07.06.2024 г. вижте тук.


Протокол от заседание на ОбщКБДП - гр. Тетевен - 26.03.2024 г. вижте тук.


Заседание на ОбщКБДвП на 26.03.2024 г. от 14:00 ч вижте тук.


Протокол от заседание на ОбщКБДП - гр. Тетевен, състояло се на 22.12.2023 г. вижте тук.


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП – Тетевен НА 22.12.2023 от 14.00 стая 217 вижте тук.


 Протокол от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението вижте тук.


Заповед №326/23.06.2023г. вижте тук.


Решение №522 от 30.09.2021 г. относно определяне комисия по "Безопасност на движението по пътищата" вижте тук.


Заповед №593/15.10.21 г. вижте тук.


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП – Тетевен НА 21.10.2021 от 14.00 стая 217 вижте тук.

Протокол от заседание на ОбщКБДП – Тетевен НА 21.10.2021 вижте тук.


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП – Тетевен НА 17.01.2022 г. от 14.00 стая 217 - вижте тук,

Протокол от заседание на ОбщКБДП – Тетевен НА 17.01.2022 вижте тук.


Заповед №129 от 28.03.22 г. вижте тук.


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП – Тетевен НА 11.05.2022 г. от 14.00 стая 217 - вижте тук.

Протокол от заседание на ОбщКБДП – Тетевен - 11.05.2022 - вижте тук.


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП – Тетевен НА 10.11.2022 г. от 14.00 стая 217 - вижте тук.

Протокол от заседание на ОбщКБДП – Тетевен - 10.11.2022 - вижте тук.


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбщКБДП – Тетевен НА 15.03.2023 г. от 14.00 стая 217 - вижте тук.

Протокол от заседание на ОбщКБДП – Тетевен НА 15.03.2023 - вижте тук.


 

 

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню