Обща информация, вътрешни правила и отчет

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА -  ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯМЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават и  регистрират  в Електронната информационна деловодна система на Община Тетевен от отдел "Информационно обслужване"

ФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ:

1. Преглед на информацията - оригинал или копие

2. Устна справка

3. Копия на хартиен носител.

4. Копия на магнитен носител.

5. Исканата информация се предоставя в решението.

РАЗХОДИ: При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, както следва:

 • 1. хартия А4 – 1 брой – 0,01 лв.;
 • 2. хартия А3– 1 брой – 0,02 лв.;
 • 3. разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 – 1 лист – 0,02 лв.;
 • 4. разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 – 1 лист – 0,04 лв;
 • 5. CD диск 700 MB– 1 бр. – 0,24 лв.;
 • 6. DVD диск 4,7 GB – 1 бр. - 0,30 лв.;
 • 7. DVD диск 8,5 GB – 1 бр. - 0,67 лв.;
 • 8. USB флаш памет 4 GB – 1 брой – 3.46 лв.;
 • 9. USB флаш памет 8 GB – 1 брой – 5.72 лв.;
 • 10. USB флаш памет 16 GB – 1 брой – 7.93 лв.;
 • 11. USB флаш памет 32 GB – 1 брой – 9.47 лв.;
 • /Стойностите  не включват ДДС/

 

Наредба Н-1 от 2022г. за определяне на разходите по ЗДОИ вижте тук.  
 

ЗАПЛАЩАНЕ: Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в  касата „Център за информационно обслужване и услуги на гражданите" или по банков път по сметка на Община Тетевен при ОББ АД  - Клон Тетевен:

 

 

 

с/ка    - BG49 UBBS 8002 8455 0065 10
код    -  444000
БИН    -  UBBSBGSF

 


СРОК: Независимо дали се дава достъп или се отказва достъп до обществена информация задължително се уведомява заявителя в 14-дневен срок от датата на постъпване на заявлението за решението на Кмета на Община Тетевен относно предоставянето на достъп. В случаите когато се налага удължаване на срока по чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1 от ЗДОИ в същия срок се посочват причините за удължаване на срока.


 Изтеглeте оттук заявление за достъп до обществена информация.


 Вътрешни правила по ЗДОИ вижте  тук.


 


Отчет по ЗДОИ вижте тук. 

Отчет по ЗДОИ за 2016 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2017 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2018 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2019 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2020 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2021 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2022 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2023 г. вижте тук.


 Протокол устно запитване по ЗДОИ вижте тук.


 


 Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в Община Тетевен вижте ТУК.


 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Тетевен за сферата на дейност на Община Тетевен вижте тук.


 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация вижте тук.


 


 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню