Транспорт
Транспорт

Транспорт

ТЕТЕВЕН – ДИВЧОВОТО - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Дивчовото

Понеделник - Петък 11,30 ч.; 14,40 ч.; 17,00 ч. 6,50 ч; 12,10 ч.; 15,30 ч.
Събота 12,30 ч. 8,30 ч.
Неделя 13,30 ч. 14,30 ч.

                       

„РАР – Валенсия“ ЕООД – с. Градежница“ - 0888725036

Тетевен - София

15 Юли 2016 Written by

 

Във връзка с епидемиологичната обстановка и намалелия пътникопоток от 27.10.2021г. линията Тетевен - София временно ще се изпълнява по следния график:

От ТЕТЕВЕН

От СОФИЯ

От РИБАРИЦА

От СОФИЯ

Понеделник 6,30 ч. 12,30 ч.

Вторник 6,30 ч. 12,30 ч.
Сряда 6,30 ч. 12,30 ч.
Четвъртък 6,30 ч. 12,30 ч.
Петък 6,30 ч. 12,30 ч. 9,30 ч. 16,00 ч.
Събота 6,30 ч. 12,30 ч.
Неделя 16,30 ч. 19,00 ч. 9,30 ч. 12,30 ч.

                       

„РАР – Валенсия“ ЕООД – с. Градежница“ - 0888725036

ТЕТЕВЕН – РИБАРИЦА - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Рибарица

Понеделник - Петък 6,40 ч.; 10,10 ч.; 13,40 ч.; 17,00 ч.; 18,40 ч. 7,00 ч; 11,00 ч.; 14,20 ч.;18,00 ч.; 19,30 ч.
Събота - Неделя 10,10 ч; 13,30 ч.; 17,30 ч. 8,00 ч.; 11,00 ч.;15,00 ч., 18,00 ч.

                       

„РАР – Валенсия“ ЕООД – с. Градежница“ - 0888725036

От Тетевен

От Плевен

Понеделник 6,30 ч. 13,00 ч.
Вторник 6,30 ч. 13,00 ч.
Сряда 6,30 ч. 13,00 ч.
Четвъртък 6,30 ч. 13,00 ч.
Петък 6,30 ч. 13,00 ч.
Събота 6,30 ч. 13,00 ч.
Неделя 15,30 ч. 18,00 ч.

„ВИТ-АВТО ТРАНС“ ЕООД – гр. Тетевен - 0884304554

ТЕТЕВЕН – ДИВЧОВОТО - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Дивчовото

Понеделник - Петък 11,30 ч.; 14,40 ч.; 17,00 ч. 6,50 ч; 12,10 ч.; 15,30 ч.
Събота 12,30 ч. 8,30 ч.
Неделя 13,30 ч. 14,30 ч.

                       

„РАР – Валенсия“ ЕООД – с. Градежница“ - 0888725036

Забележка: Съгласно Решение №609/20.01.2022 г. на Общински съвет – Тетевен временно до 31.03.2022 г. се спира линията изпълнявана понеделник – петък в часовете 11,30 ч. – 12,10 ч.

ТЕТЕВЕН – ГЛОГОВО - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Глогово

Понеделник - Петък 12,30 ч.; 16,00 ч. 8,00 ч.; 12,00 ч.
Понеделник - Събота 10,30 ч. 06,30 ч.
Понеделник – Петък (15.09- 30.06) 14,40 ч. 13,30 ч.

”Огнянов-69” ЕООД – Градежница - 0888488903

От Тетевен

От Глогово

Понеделник - Събота 11,30 ч.; 18,40 ч. 5,50 ч.; 8,30 ч.
Събота 17,00 ч. 5,50 ч.
Неделя 20,00 ч. 15,20 ч.

ЕТ ”Валенсия-Р. Русанов”- Градежница - 0888725036

От Тетевен

От Глогово

Понеделник - Петък 10,00 ч.; 13,00 ч.; 16,30 ч. 7,00 ч.; 11,30 ч.; 14,00 ч.
Събота 13,00 ч. 9,00 ч.

ЕТ ”Симо Илиев“ – Кр. Илиев”- Градежница - 0889350432

ТЕТЕВЕН – ГОЛЯМ ИЗВОР - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Голям извор

Понеделник - Петък 7,00 ч.; 12,30 ч. 7,45 ч.; 13,35 ч.
Понеделник – Петък (15.09- 30.06) 16,30 ч. 17,00 ч.
Понеделник – Петък (01.07 - 14.09) – понеделник, сряда, петък 17,15 ч. 18,15 ч.

                       

”Огнянов-69” ЕООД – Градежница - 0888488903

ТЕТЕВЕН – ГАЛАТА - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Галата

Понеделник - Събота 11,00 ч. ;   12,00 ч. 7,50 ч.;   8,30 ч.
Понеделник – Петък (15.09- 30.06) 14,40 ч. 06,40 ч.

                       

”Алекса Транс” ЕООД – Галата - 0888848274

ТЕТЕВЕН – ВАСИЛЬОВО - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Васильово

Понеделник - Петък 13,30 ч.; 17,00 ч. 6,20 ч.; 14,10 ч.
Събота 13,30 ч. 8,15 ч.

                       

„РАР – Валенсия“ ЕООД – с. Градежница“ – 0888725036

ТЕТЕВЕН – БАБИНЦИ - ТЕТЕВЕН

От Тетевен

От Бабинци

Понеделник - Петък 7,30 ч.; 17,00 ч. 6,30 ч.; 8,00 ч.
Понеделник – Петък (15.09- 30.06) 12,00 ч.; 14,40 ч. 13,00 ч.; 16,40 ч.
Понеделник – Петък (01.07 - 14.09) 12,30 ч. 16,30 ч.
Събота 12,30 ч. 8,00 ч.

                       

„ВИТ-АВТО ТРАНС“ ЕООД – гр. Тетевен - 0884304554

                               

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню