Транспорт
Транспорт

Транспорт

Тетевен – Дивчовото -  Тетевен   

 

от Тетевен:    11.30 ; 14.40 ; 17.00 ч. - понеделник- петък ; 2.30 ч. – събота ; 13.30 ч. - неделя

от Дивчовото:   6.50 ; 12.10 ; 15.30 ч. – понеделник-петък ; 8.30 ч. – събота ; 14.30 ч. - неделя

                                        „РАР – Валенсия“ ЕООД – Градежница - 0888725036

Тетевен - София

15 Юли 2016 Written by

 

1. Тетевен – София

Тетевен - София Тръгва Превозвач Забележка
понеделник-събота 6.30 “РАР-Валенсия” ЕООД през Правец
   
всеки ден

10.00

“РАР-Валенсия” ЕООД Автобуса тръгва в 9.30 часа от Рибарица по линията София-Рибарица –    през Правец
       
       
       
неделя 16.30 “РАР-Валенсия” ЕООД през Правец
       

2. София – Тетевен

София - Тетевен Тръгва Превозвач Забележка
       
всеки ден

12.30

“РАР-Валенсия” ЕООД

Автобуса пътува по линията

София – Рибарица – през Правец

       
понеделник-събота 16.00 “РАР-Валенсия” ЕООД през Правец
       
       
неделя 19.00 “РАР-Валенсия” ЕООД                 Не минава през Правец                               

“РАР-Валенсия” ЕООД  -  0888725036

 

 

3. Рибарица – София – Рибарица

от Рибарица:      9.30 ч.     -  всеки ден

от София:          12.30 ч.     -  всеки ден           

                            “РАР-Валенсия” ЕООД  -  0888725036

        Тетевен – Рибарица  -  Тетевен    

   

от Тетевен:     6.40;   10.10;  13.40; 17.00;  18.40 ч.   -     понеделник -петък

                         10.10;    13.30;    17.30 -   събота и неделя

от Рибарица:   7.10; 11.00;    14.20; 18.00;    19.30 ч.   -  понеделник- петък

                           8.00;   11.00;    15.00;   18.30 -   събота и неделя

                                         „РАР – Валенсия“ ЕООД – Градежница - 0888725036

.

Тетевен – Плевен – Тетевен 

  1.  От Тетевен:    6.30 ч.  -  понеделник – събота      ;       15.30 ч.  -  неделя                                                    
  2.  От Плевен:  13.00 ч.  - понеделник – събота       ;       18.00 ч.  -  неделя

                    

                  „ВИТ АВТО ТРАНС“ ЕООД  - 0884304554

 

На основание писмо Изх. № 10-03-43/20.03.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с обявеното извънредно положение, се променя графика на автобусните линии от транспортните схеми на Община Тетевен:

1. Автобусната линия Тетевен – Плевен, както следва:

             Пътува в понеделник, сряда и петък – от Тетевен - 6.30 ч., от Плевен -13.00 ч.

         Забел.: Плевенските автобуси не пътуват.

От Тетевен до Дивчовото

От Дивчовото до Тетевен

дни

Тръгва

Пристига

дни

Тръгва

Пристига

понеделник - петък

6.10

7.00

понеделник - петък

6.40

7.30

 

11.30

12.20

 

12.30

13.20

 

14.10

15.00

 

15.00

15.50

 

17.00

17.50

 

 

 

събота

12.30

13.20

събота

8.30

9.20

неделя

13.30

14.20

неделя

14.30

15.20

Телефон за конктакт с превозвача и справки:

"ВИТ АВТОТРАНСПОРТ" - GSM 0897102260

Тетевен – Глогово -  Тетeвен

  от Тетевен  :              14:40 ч. ( 15.09. - 30.06),    16.00 ч.  -  понеделник - петък  ;        10.30 ч.; 12:30 ч.  -  понеделник - събота

  от Глогово  :              13:30 ч. ( 15.09. - 30.06) 12.00 ч. -  понеделник - петък  ;           6.30 ч.; 8:00 -  понеделник – събота

                                                ”Огнянов-69” ЕООД – Градешница  -  0888488903

  от Тетевен  :               18.50 ч. -  понеделник - петък   ;              11.30 ч. -  понеделник - събота

                                        17.00 ч. -  събота   ;                                       20.00 ч. -  неделя

  от Глогово  :                 5.50 ч. - понеделник - събота   ;                8.30 ч .-  понеделник - събота

                                        15.20 ч. -  неделя

                                                  ЕТ”Валенсия-Р. Русанов”-Градешница  -  0888725036

                                                 

   от Тетевен  :              13.00 ч. ;  16.30  ч.  -  понеделник - петък   ;       13.00  ч.  -  събота

   от Глогово  :                7.00 ч. ;  14.00  ч.   -  понеделник - петък    ;        9.00  ч.  -  събота

                                            ЕТ ”С.Илиев – К. Илиев”-Градешница  -  0889350432

Тетевен – Голям извор - Тетевен   

   от Тетевен :                 7:00 ч. ;  12:30 ч . ;  16.30 ч.( през учебно време); 17:15 ч. -  от понеделник до петък

   от Голям Извор:         7:45 ч. ;  13:35 ;  17:00 ч.(през учебно време); 18:15 ч. -  от понеделник до петък

”Огнянов-69” ЕООД – Градешница  -  0888488903

Тетевен – Галата -  Тетевен   

             1.   от Тетевен :      11.00 ч. ;    12.00 ч.; 14:40 ч. (през учебно време)  -  от понеделник до събота

                                               

             2.  от Галата :            6.40 ч. (през учебно време); 7:50 ч.;     8.30  -  от понеделник до събота

                                                 

                    ”Алекса Транс” ЕООД – Галата  -  0888848274

Тетевен – Васильово - Тетевен   

 

от Тетевен:       13.30 ; 17.00 ч. - понеделник –петък ;    13.30 ч. - събота  

от Васильово:     6.50 ; 14.10 ч. – понеделник- петък ;      8.15 ч. - събота

                     „РАР – Валенсия“ ЕООД – Градежница - 0888725036

Тетевен – Бабинци -  Тетевен   

   от Тетевен:        7.30;  11.30;  11.30(15.IX-30.VI);  12.30(30.VI-15.IX ) ;  13.15(15.IX-30.VI) ;  17.00 ;

                              18.45(15.IX-30.VI) ч. - понеделник -петък

                              12.30 ч. - събота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   от Бабинци:      6.30 ; 08.00 ; 12.00(15.IX-30.VI); 13.30 ;16.30 ; 17.30(15.IX-30.VI) ч. -  понеделник -петък

                               8.00 ч. -  събота

„ВИТ АВТО ТРАНС“ ЕООД  - 0884304554

 

. Автобусната линия Бабинци – Тетевен, както следва:

               Тръгване от Бабинци – 7.00 ч., а в часовете 6.30 ч. и 8.00 ч. няма да пътува.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню