Обява

Със заповед № ОХ – 212 /25.03.2015 г.на министъра на отбраната на Република България се променят срока за подаване на документи и срока за провеждане на конкурсите обявени със заповед

 № ОХ-104/06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Република България  за обявени свободни  длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв на БА чрез провеждане на конкурс, за лица  български граждани завършили граждански, средни или висши училища.

Срок за подаване на документи от кандидатите в съответната териториална структура за водене на военния отчет  обявен в заповедта  се удължава до  19.06.2015 г.

 

 

               Срок за провеждане на конкурсите е до 10.07.2015 г.

 

 

За изискванията на които трябва да отговарят кандидатите . Обявените свободни  места по длъжности  , както и за начина наизготвяне и подаване на пълния  набор от документи можете да получите точна и пълна информация в

Офиса за военен отчет  в община Тетевен  в сградата на общинската администрация    

телефон за контакти    0678 /52333

и

Областен военен отдел – Ловеч

тел.068/ 603972 ;603973

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню