Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

За времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

 

Със заповед № ОХ- 2/05.01.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по  обявяване на войнишки длъжности   за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и чужбина.  Кандидати от област Ловеч  подават документи чрез Военно окръжие – Ловеч и неговите офиси по общини. Срок за подаване на заявления от кандидатите до 19.02.2016 г.   За свободните места по длъжности  както и реда на подаване на заявленията и подготвяне на пълния набор от документи можете да получите точна и пълна информация в „Офиса за водене на военен отчет” в община Тетевен в сградата на общинската администрация . телефон за контакти гр. Тетевен    0678 /52333 и във Военно окръжие –Ловеч телефон за контакти гр.Ловеч 068/603973

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню