Обява военни

                                                                             О Б Я В А

           ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА

              НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ                

     Със своя заповед № ОХ-214/15.03.2016г. министърът на отбраната обявява вакантни длъжности за Националната гвардейска част, като се открива процедура  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина. Вакантните длъжности са : 29 бр., като местата са за гвардейци – 24 бр., за шофьори-3 бр., за номер от разчета-2 бр. 

        Кандидатите трябва да са на възраст до 32 години, да са български граждани, да са здрави и психологически пригодни, да не са осъждани. Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжиеIIстепен -Ловеч.

За повече информация : гр.Тетевен  „Офис за водене на военен отчет в община Тетевен ул.Иван Вазов № 42 ет. 3 тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31, Военно окръжиеII степен-Ловеч; 068/603 973

                        Интернет-адрес за информация за конкурсите: http://www.comd.bg

 


                                                                             О Б Я В А

           ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА

         СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ                

     Със своя заповед № ОХ-197/11.03.2016г. министърът на отбраната обявява вакантни длъжности за Съвместното командване на силите, като се открива процедура  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина. Вакантните длъжности са : 50 бр., като местата са за редници във военни формирования в страната– Горна Малина, Бургас, София .   

         Кандидатите трябва да са на възраст до 32 години, да са български граждани, да са здрави и психологически пригодни, да не са осъждани. Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжиеIIстепен -Ловеч.

За повече информация : гр.Тетевен  „Офис за водене на военен отчет в община Тетевен ул.Иван Вазов № 42 ет. 3 тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31, Военно окръжиеII степен-Ловеч; 068/603 973

                        Интернет-адрес за информация за конкурсите: http://www.comd.bg

 

                                                                             О Б Я В А

         ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА

                     ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ                

     Със своя заповед № ОХ-195/11.03.2016г. министърът на отбраната обявява вакантни длъжности за Военновъздушните сили, като се открива процедура  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина. Вакантните длъжности са : 89 бр., като местата са за редници във военни формирования в страната – Враждебна, Божурище, Банкя, Костинброд, Граф Игнатиево, Крумово, Братово, Черноморец, Балчик, Кичево, Шабла.   

         Кандидатите трябва да са на възраст до 32 години, да са български граждани, да са здрави и психологически пригодни, да не са осъждани. Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжиеIIстепен -Ловеч.

За повече информация : гр.Тетевен  „Офис за водене на военен отчет в община Тетевен ул.Иван Вазов № 42 ет. 3 тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31, Военно окръжиеII степен-Ловеч; 068/603 973

                        Интернет-адрес за информация за конкурсите: http://www.comd.bg

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню