Промени в графика на автобусните линии от транспортните схеми на Община Тетевен

На основание писмо Изх. № 10-03-43/20.03.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с обявеното извънредно положение, се променя графика на автобусните линии от транспортните схеми на Община Тетевен:

1. Автобусната линия Тетевен – Плевен, както следва:

             Пътува в понеделник, сряда и петък – от Тетевен - 6.30 ч., от Плевен -13.00 ч.

         Забел.: Плевенските автобуси не пътуват.

…………………………………………………………………………………………………………

         2. Автобусната линия Бабинци – Тетевен, както следва:

               Тръгване от Бабинци – 7.00 ч., а в часовете 6.30 ч. и 8.00 ч. няма да пътува.

………………………………………………………………………………………………………….

       3. Автобусната линия Глогово – Ловеч – преустановява се до второ нареждане.

………………………………………………………………………………………………………….

         4. ГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯпо приложено маршрутно разписание

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню