Покана за провеждане на информационна конференция за консултиране на стратегия ВОМР 2023-2027г. на Местна инициативна група Тетевен за периода 2023-2027 г.

ПРОГРАМА

Провеждане на информационна конференция за консултиране на стратегия ВОМР 2023-2027г. на Местна инициативна група Тетевен за периода 2023-2027 г.

Място: Зала на Общинския съвет, община Тетевен

Дата: 27.05.2024 г.

  • 10:00 ч.-10:05 Регистрация на участниците
  • 10:05-10:15 ч. Откриване
  • 10:15-10:40 ч. Потенциала за развитие на територията и SWOT анализ
  • 10:40-10:50 ч. Представяне на стратегическите цели на стратегията
  • 10:50 – 11:00 ч. Представяне на приоритетите на стратегията
  • 11:10 -11:30 ч. Представяне на мерките, залегнали в стратегията
  • 11:45-12:15 ч. Представяне на целевите групи и допустимите кандидати
  • 12:15 -12:30 ч. Дискусия

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню