Съобщение на отдел "Местни данъци и такси"

            Уведомяваме всички лица, които имат задължения за местни данъци и такси към Община Тетевен, че могат да плащат данъчните си задължения чрез касите на „Изипей“ АД в страната и чужбина и чрез касите на "Български пощи" ЕАД в цялата страна.

          Това са нови възможности, които общината предоставя на физическите и юридически лица за извършване на разплащания от разстояние.

         За справки и информация: тел 0678/52200, вътр. 137, 138 и 139 - отдел "Местни данъци и такси"

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню