Документи и програми

1368 times

1. Заповед №154/08.03.2018 г. вижте тук.

 

2. Заповед №69 от 03.02.2016 г. вижте тук.

 

3 .ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2019 г.  вижте   тук.                    

 
Приложения:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

АКТУАЛИЗИРАНА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСНИ ЦЕНИ НА КВ. М ПЛОЩ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН С РАЗМЕРА НА ОФИЦИАЛНО ОБЯВЕНИЯ ОТ НСИ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2017 Г. - 2.1%, НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №154/08.03.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ №747/23.02.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН

 

Last modified on Петък, 18 Януари 2019 07:18
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню