Проведе се първото учредително заседание на Консултативния съвет за местно икономическо развитие Featured

03 Апр 2018
1695 times

На втори април се състоя първото учредително заседание на Консултативния съвет за местно икономическо развитие. На тази първа среща се гласува правилникът за дейността на съвета и бяха избрани зам.-председател и секретар.

Заседанието започна с приветствие от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева /председател на съвета/, която изтъкна, че учредяването на консултативния съвет е от съществено значение за постигане на устойчиво икономическо развитие на общината. Тя допълни, че иска един действащ и полезен съвет, който да не остане само на хартия.

Дневния ред на срещата започна с единодушното приемане на Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет за местно икономическо развитие, а след това се пристъпи към избор на заместник-председател и секретар. Емил Максимов получи зам.-председателското място, а Валентина Николаева – директор на дирекция „Специализирана администрация“, при Община Тетевен, бе избрана за секретар на съвета.

Бяха обсъдени важни и актуални теми: тенденциите на пазара на труда и мерките за заетост; общинските политики, дейности и инициативи, свързани със стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; липсата на квалифицирана работна ръка; възможностите за партньорство и сътрудничество между бизнеса и местната власт; възможностите, перспективите и ползите от дуалното обучение и др.

На заседанието присъстваха зам.-кметът Тони Стоев, представители на местния бизнес от различни икономически сфери, представители на институции, работещи по въпросите на заетостта, директорите на двете професионални гимназии в Тетевен - НПГГСД "Сава Младенов" – Емилия Тонева и ПГ по СЕУ - Йочка Вълчева.

Консултативния съвет за местно икономическо развитие осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

Съветът има за цел: Да подпомага дейността на местната власт в реализация на политики за стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; Да предлага усъвършенстване на местната нормативната уредба, свързана с регламенти и регулаторни норми, касаещи дейността на фирми и организации, създаващи заетост и реализиращи инвестиции на територията на общината; Да инициира и дава становище по политиките за насърчаване и подкрепа на местното предприемачество, привличане и реализиране на нови инвестиции, реализиране на инфраструктурни проекти с обществена значимост.

 

Last modified on Вторник, 03 Април 2018 10:54
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню