О Б Я В А

17 Мар 2016
673 times

1.Със своя заповед № ОХ-168/29.02.2016г. Министърът на отбраната обявява

конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия,  за приема-не на военна служба на лица, завършили граждански  висши училища в страната  и в чужбина.  Заявление за кандидатстване   се подават чрез Военно окръжие-Ловеч. Срок за подаване на документи – 15.04.2016 г.

      За повече информация :Община Тетевен -„Офис за водене на военен отчет“ в община Тетевен тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31 , Военно окръжие-Ловеч;  Тел :068/603 973  . 

 

 

2 .       

„ Начална военна подготовка за граждани“

  Вие сте български граждани без военна подготовка!...Министерството на отбраната организира за вас курсове по начална и/или специална военна подготовка.

  Курсовете се провеждат в Единен център за начална военна подготовка – гр. Плевен.

  Продължителността на курсовете е две седмици.

  Съгласно чл.59, ал.3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България българските граждани, заявили желание за обучение, сключват договор за обучение и за времето на курса са осигурени с:

1.настаняване,изхранване и униформа; 2.безплатно медицинско обслужване; 3.задължително застраховане.

  Всеки български гражданин, успешно завършил обучението, полага военна клетва, присвоява му се военно звание и се вписва на военен отчет по постоянен адрес.

  Завършилите обучението си имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв, при равни други условия.

  Участието на български граждани в обучението е доброволно.

                

      За повече информация :Община Тетевен -„Офис за водене на военен отчет“ в община Тетевен тел.0678/52333 и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31 , Военно окръжие-Ловеч;  Телефон :068/603 973  

 

3. 

                Обявен е приема във  Висшите военни училища за 2016 година.

   НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна

    приемат  младежи и девойки завършили средно образование желаещи да

       продължат своето образование по военни и цивилни специалности.

За повече информация по провеждане на предварителни изпити, подготвителни курсове и приема може да получите в :гр.Тетевен „Офис за водене на военен отчет“ в община Тетевен ул.Иван Вазов №42 ет.3 тел.0678 52333 и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31 , Военно окръжие-Ловеч; 068/603 973

                        

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню