Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение

01 Апр 2016
679 times

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Външно електрозахранване на ЖС в УПИ I - 109092, местност "Явор дял, землище на с. Рибарица, Община Тетевен", с възложител "ЧЕЗ Разпределение България" АД.  вижте тук.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню