Отдел МДТ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

 ИСКРА ИВАНОВА

Служебен телефон:
0678/ 5-22-00   вътр. 236

СТАРШИ ИНСПЕКТОР МДТ

ВАЛЕРИ ВЪЛЧЕВ
Служебен телефон:
 
 
0678/ 5-22-00   вътр. 138


ГАЛИН ГЕНЧЕВ
 Служебен телефон:
 
 
0678/ 5-22-00   вътр. 139

 
ИНСПЕКТОР МДТ
ГАБРИЕЛА МАДЖАРСКА 
 
0678/ 5-22-00   вътр. 139
 

 

 

 
 


                                                                                     


                                         


АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

Издаване удостоверение за данъчна оценка

Издаване на удостоверение за наличие или липса на данъчна задължения

Издаване на удостоверение за платен данък на превозните средства

Издаване на удостоверение за данък върху наследствата

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Заверка на молба-декларация

Издаване копия на подадени декларации и документи към тях

Издаване на дубликат на квитанции

Издаване на справка за данъчни задължения на фирмите


"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

ВАЛЕНТИНА ЦАЧЕВА

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.777


Старши инспектор

ИСКРА ИВАНОВА

Младши счетоводител

ГРЕТА ДИНКОВА

Старши специалист „ Местни данъци и такси"

ГАЛИН ГЕНЧЕВ

Служебен телефон:

0678/522-00, вътр.555
Last modified on Вторник, 27 Октомври 2020 07:00
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню