Покана

Във връзка с изпълнение на Дейност 8: „Информация и публичност” по проект “Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, финансиран по Договор № BG161РО001/3.1-02/2009/013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Ви каним на 27.08.2012 г. /понеделник/ от 09.00 ч. в конферентната зала на Община Тетевен, където ще се проведе встъпителна пресконференция.

В рамките на встъпителната пресконференция ще бъдaт анонсирани стартът на проекта и източниците на финансиране. Ще бъдат публично предоставени подробности и параметри, свързани с целите и дейностите за неговата реализация.
Last modified on Понеделник, 27 Август 2012 05:21
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню