На 17.02.2015 г. в салона на община Тетевен се проведе кръгла маса на тема: „Безопасността на движение по пътищата: Споделена отговорност”на територията на община Тетевен.

24 Фев 2015
1856 times

Проява е част от национална инициатива на сертифициращата организация Intertek, стартирала в началото на 2014 г. Целта -  да се осигури активна подкрепа в усилията на отговорните институции и органите на местно самоуправление за подобряване безопасността на движение по пътищата и изпълнение на целите, заложени в „Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 2011-2020”, както и за запознаване с добри практики за управление на пътната безопасност, заложени в изискванията на международния стандарт ISO 39001:2012 – „Система за управление на безопасността на движение по пътищата. Изисквания с указание за ползване”.

В кръглата маса взеха участие представители  на: РУ „Полиция”, превозвачески фи

рми, учители от общинските училища,  Отдел „Закрила на детето” при ДСП –Тетевен, Комисия за детето и служители от Общинската администрация.

Презентации по темата направиха Стефан Златарев -  регионален мениджър програма Безопасност на движение по пътищата Интертек, Югоизточна Европа, Мила Тодорова- маркетинг- мениджър в Интертек  и Петя Георгиева- секретар на МКБППМН.

Last modified on Четвъртък, 26 Февруари 2015 12:15
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню