Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен: БЮДЖЕТ 2016 НОСИ НЕГАТИВИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ОТ ПРЕДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ

11 Фев 2016
1587 times

Бюджетът на община Тетевен за 2016 г. е 14 024 377 лв. Приходите за държавни дейности са 7 737 596 лв., в това число 6 842 478 лв субсидия от държавата и 19 952 лв собствени приходи в делегирания бюджет. Целевата субсидия за капиталови разходи за държавните дейности е в размер на 63 426 лв..

Приходите от местни дейности са 6 286 781 лева, в т.ч. данъчни приходи 934 500 лв. и неданъчни 3 236 993 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е в размер на 381 874 лв.

Бюджет 2016 на община Тетевен носи негативите, заложени в предишното управление. Защото трябва да изпълнява поети и договорени ангажименти, направени от друго ръководство. Това заяви пред общинските съветници кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева по време на представянето на финансовия документ на 28 януари. Кметът повтори казаното вече за завареното лошо финансово състояние - дългосрочен дълг от 8 млн. лв. с изплащане на месечни вноски до 30 юни т.г. в размер на 107 000 лв. месечно, а от 30 юни до края на 2016 г. в размер на 90 595 лв. месечно, нулеви възможности за теглене на нови кредити, финансови корекции над 1 млн. лв., и то само в начален етап на проектите, след което ще има мониторинг и са възможни нови финансови корекции, просрочени задължения в размер над 4 млн. лв. от 2015 г., липса на проектна готовност за стартиралия нов програмен период.

По думите на д-р Бояджиева „въпреки заложените капани обаче, представяме бюджет, в който максимално да бъдат ползвани най-ефективно ограничените ресурси за задоволяване нуждите на населението и за изпълнение на основни функции на местната власт”. При разработване на бюджета новият управленски екип е воден от необходимостта от строга финансова дисциплина, планиране на реални приходи и консервативна политика на разходите. 

Инвестиционната политика на общината не може да бъда такава, каква бихме искали. Направили сме оценка на капиталовото състояние в общината и направените наскоро инвестиции в населените места, при разпределение на средствата в Инвестиционната програма. Не можем да удовлетворим всички искания на кметствата, но сме търсили баланс между капиталовите разходи и инвестициите в селата и в града. Отделяме и средства за болницата - за пръв път от три мандата, 15 000 лв за санитарен автомобил. Делегираните средства за образование са увеличени с 4 %, но намаляват децата, поясни още кметът на общината и подчерта, че „претоварната станция в с. Гложене ще започне да функционира, което значи, че автоматично трябва да закрием сегашното депо в с. Гложене - в момента се разработва проект по ПУДООС, а парите за проектиране ще дойдат от отчисленията от такса смет - в това отношение допълваме Инвестиционната програма с 23 700 лв., като сумата възлиза на 939 203 лв. и това ще бъдат привлечени средства, няма да бъдат взети от никое друго перо от Инвестиционната програма”.

Д-р Бояджиева се спря и на текущите ремонти: заложени са средства за 4 обекта в с. Голям извор, един обект в с. Черни Вит и един обект в гр. Тетевен, които средства са по решение на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии към МС. Тогава сумата е определена в размер на 65 546 лв. Тези обекти не са изпълнени, преведен е обаче аванс на фирма в размер на 30% от стойността на тези средства. Към момента тази фирма не е извършила никакви дейности. Изпратили сме й нотариална покана, нямаме обратна връзка. Изтича срок от 30 дни, в който ако те не реагират, ние прекратяваме договора и започваме по съдебен път да си търсим средствата. „Това не означава, че общината не трябва да направи тези обекти, напротив, трябва да извадим собствени средства, за да допълним тази сума, която е преведена на фирмата като авансово плащане, и възможно най-бързо да си свършим работата”, подчерта още кметът.

Бюджетът, който ни е представен, е съставен така, че осигурява задължителните плащания, всички поети и нереализирани ангажименти и задължения, прехвърлените от 2015 година просрочени задължения, задълженията по обслужване на поетия общински дълг, заяви в изказването и председателят на общинския съвет Мария Стойчева. По думите й изпълнението на бюджета налага балансиране на приходите и разходите чрез спазване на финансова дисциплина и законосъобразно използване на публичните ресурси.Трупаните с години проблеми, някои от тях поставяни, други премълчавани, сега вкупом чакат и търсят своето решение. Този бюджет не е бюджетът, който бих искала да подкрепя, но ситуацията, в която се намира общината, ни налага този бюджет, заяви още Стойчева и акцентира, че „материализирането на високите очаквания на гражданите на Тетевен са основата, върху която ние построихме идеите си и твърдо застанахме зад тях, а сега ни предстои да оправдаем гласуваното доверие, стъпвайки на принципа за прозрачност, законност и демократичност, с решителност, воля, но и отговорност”.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню