В Тетевен се проведе регионална среща-дискусия относно предизвикателствата и възможностите пред социално-икономическото развитие на Общината

05 Юли 2016
2036 times

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и oбщина Тетевен в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП), организираха регионална среща-дискусия на тема „Развитие на социалните дейности в общините от планинските и полупланинските райони в страната“. Форумът се проведе на 5 юли в заседателната зала на oбщина Тетевен, а целта му бе да се представят предизвикателствата и възможностите пред социално-икономическото развитие на местната власт.

Кметът на община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева отбеляза, че срещата е навременна, защото в момента местната администрация е в процес на разработване на Стратегията за социални услуги за периода 2016 – 2020г. „Една от основните цели, застъпени в програмата ни за развитие е да превърнем oбщина Тетевен в привлекателно място за младите хора, чрез обединяването на наличните и привличането на нови ресурси като основно ще работим за осигуряването на нови работни места.“ – допълни д-р Бояджиева.

В срещата взеха участие проф. д-р Лалко Дулевски - председател на ИСС, Тотю Младенов - съветник на министър-председателя по въпросите на труда и социалната политика , Донка Михайлова – заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян, заместник-областният управител - Георги Терзийски, Мариела Петрова – изпълнителен директор на РСО ,,Централна Стара планина‘‘, представители на бизнеса, социални партньори, НПО, експерти и др. Проведе се дискусия върху опита на местното самоуправление в развитието на социалните дейности, насочени към потребностите на децата, възрастните хора и тези в неравностойно положение. Обърна се сериозно внимание на демографската криза и ранното отпадане на учениците от училищата. Председателят на ИСС поздрави организаторите на форума и вметна, че: „Всеки запазен млад човек в общината е най-голямото богатство.“

Обсъдена беше и темата за Европейските политики за възраждането на планинските и полупланинските райони, защото те изостават в развитието си, а вниманието тук бе насочено към демографския срив, транспортната достъпност и запазването на културното наследство. Всички участници бяха единодушни, че Троян и Тетевен са две общини, които могат да работят заедно за бъдещото развитие на региона.

Срещата се превърна в тласък към ефективно партньорство между всички заинтересовани страни – Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“, местни НПО и социални институции като целта е подобряването на координацията между тях и гарантирането на ефективна социална политика. Основната цел, върху която са насочени усилията на д-р Бояджиева и нейният екип е промяна на визията на града и превръщането му в привлекателно място за живот, работа и инвестиции.

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню