Стратегии

21 Апр 2010
8603 times
 
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 ГОДИНА

Изтегли целия план - оттук...

 ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2014 Г. ВИЖТЕ ТУК
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2015 Г. ВИЖТЕ ТУК

 

ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 ГОДИНАПланът за развитие на община Тетевен, съгласно Закона за регионално развитие, е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината.

 

Изтегли целия план - оттук...


 

 

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2011 Г. ВИЖТЕ ТУК.

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2012 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2013 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2018 - 2020 г. ВИЖТЕ ТУК.

 

 

Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2015-2019 г.

(приета с решение № 19/29.12.2015 г. на Общински съвет Тетевен)
Вижте пълното съдържание  тук

 


 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тетевен 2011 г. - 2015г.

Общинската стратегия за СУ е приета и утвърдена с решение на Общинския съвет от 23.11.2010 г. на 49-тото редовно заседание.

Стратегията за развитието на социалните услуги в община Тетевен (2011 - 2015 г.) е   създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в община Тетевен - Общинска администрация, Дирекция „СП", местни структури на НПО. Планирането е осъществено от екип, включващ представители от всички заинтересовани страни. Процесът на планиране се базира на извършения анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите с които разполага общината. Приоритетите на общинската стратегия са приети на координационна среща с всички заинтересовани страни, а компонентите са разработени в работния екип.


Изтегли оттук цялата стратегия

 


 

Стратегия за местно развитие на "Местна инициативна група Тетевен" - виж тук

.

Last modified on Сряда, 10 Октомври 2018 12:15
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню