УСОГ - резултати от проведени търгове

Обособена позиция

Вид процедура

Заповеди

за резултат от  процедури

1.

1404

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 737/25.11.2013

2.

1402

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 738/25.11.2013

3.

1406

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 739/25.11.2013

4.

1407

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 740/25.11.2013

5.

1408

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 741/25.11.2013

6.

 

1401, 1403, 1405

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед 750/28.11.2013

8.

1409,1410,1411,1412 

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Тетевен

 Заповед 773/11.12.13г.

9.

140002 

 Открит конкурс за възлагане извършване на маркиране насаждения за сеч в горски територии, собственост на Община Тетевен  Заповед 90/07.02.2014 г.

10.

140003 

 Открит конкурс за възлагане на дейности - добив (сеч и извоз до временен склад) разкройване и рампиране на иглолистна дървесина от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 168/14.03.2014 г.

11.

 1413

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 212/22.04.2014 г.

12.

 1414

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 213/22.04.2014 г. 

13.

 1415

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 214/22.04.2014 г.

14.

 1416

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 215/22.04.2014 г.

15.

 1417

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 216/22.04.2014 г.

16.

 1419

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 217/22.04.2014 г. 

17.

1418 

 Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

 Заповед 370/02.06.2014 г.

18.

 1418, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 14 26, 1427

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 412/23.06.2014 г.

19.

 1426.1428,1429,1430,1431,1432

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 466/22.07.2014 г.

20.

 1433, 1434, 1435, 1436, 1437

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 538/05.09.2014 г.

21.

1436 

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед 545/10.09.2014 г.

22.

Обект 140004 

 

Открит конкурс за възлагане добив - сеч, извоз до временен склад и рампиране на дървесина

Заповед 578/26.09.2014 г

23.

Обект 140005 

 

Провеждане на открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев

 Заповед 579/26.09.2014 г

24

 1501,1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед 699/28.11.2014 г. 

25.

 1508

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед 711/03.12.2014 г.

26.

 Обект 150001

 Открит конкурс  за възлагане и извършване на маркиране в насаждения за сеч в горски територии собственост на Община Тетевен

 Заповед 67 от 09.02. 2015 г.

27.

 1511,1512,1513,1515

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед 179, 180, 181+249/30.04.2015 г., 182, 183 от 01.04.2015 г.

28.

 Обект 150002

 Открит конкурс за възлагане на дейности - добив (сеч и извоз до временен склад) разкройване и рампиране на иглолистна дървесина от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 320/ 22.05.2015 г. 

29.

 

 

 

30.

 1503

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед № 321/22.05.2015 

31.

 1512

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 322/22.05.2015г

32.

1516 

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 323/22.05.2015г.

33.

 1517

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

Заповед № 324/22.05.2015г. 

34.

 1518

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 325/22.05.2015г

35.

1519 

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 326/22.05.2015г

36.

 1520

 Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен

 Заповед № 327/22.05.2015г.

37.  1510  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 319/22.05.2015г
38.  Обект № 150002   Открит конкурс за възлагане на дейности - добив / сеч, извоз до временен склад /, разкройване и рампиране на иглолистна дървесина  Заповед 364 от 16.06.2015 г.
39.   №1521  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 381/24.06.2015г.
40.   №1522  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  № 382/24.06.2015г.
41.   №1524  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 383/24.06.2015г.
42.   №1525  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  № 384/24.06.2015г.
43.  №1526  Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 385/24.06.2015г.
  №1510 и №1523.   Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на  дървесина на корен  Заповед № 394/26.06.2015г.
45.  150003  Открит конкурс за възлагане на дейности-добив /сеч, извоз до времнен склад/ и рампиране на широколистна дървесина Заповед 444 от 28.07.2015 г.
46.      

 

 47

 1510

 

 Заповед№ 567/01.10.2015г.

 48

 1523

 

 Заповед№ 547/25.09.2015г.

 49

 1527

 

 Заповед№ 548/25.09.2015г.

 

 1528

 

 Заповед№ 549/25.09.2015г.

 

 1529

 

 Заповед№ 550/25.09.2015г.

 

 1530

 

 Заповед№ 551/25.09.2015г.

 

 1531

 

 Заповед№ 552/25.09.2015г.

 

 1532

 

 Заповед№ 553/25.09.2015г.

 

 1533

 

 Заповед№ 554/25.09.2015г.

 

 1534

 

 Заповед№ 568/01.10.2015г.

 

 1535

 

 Заповед№ 555/25.09.2015г.

 

 1536

 

 Заповед№ 556/25.09.2015г.

 

 1537

 

 Заповед№ 559/28.09.2015г.

 

 

 

 

 1602

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 138 от 02.03.2016 г.

 

 


 1604

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 129 от 01.03.2016 г.

 1605

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 1606

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 130 от 01.03.2016 г.

 1607

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 131 от 01.03.2016 г.

 1608

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 132 от 01.03.2016 г.

 1609

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 133 от 01.03.2016 г.

Заповед 241 от 12.04.2016 г.

 1610

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 134 от 01.03.2016 г.

 1611

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 135 от 01.03.2016 г.

 1612

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 136 от 01.03.2016 г.

 

 16001

 Конкурс за възлагане и извършване на маркиране на насаждения за сеч от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 225 от 05.04.2016 г. 

 1601

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 292 от 27.04.16 г.

 1603

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 293 от 27.04.16 г.

 1605

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 294 от 27.04.16 г.

 1609

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 295 от 27.04.16 г.

 1613

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 296 от 27.04.16 г.

 1614

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 297 от 27.04.16 г.

 1615

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 298 от 27.04.16 г.

 

 

 

 1616  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 435/27.06.2016 г.

 

 1617

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 436/27.06.2016 г.

 

 1618

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 437/27.06.2016 г.

 

 1619

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 438/27.06.2016 г.

 

 1620

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 439/27.06.2016 г.

 

 1621

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 440/27.06.2016 г.

 

 1622

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 441/27.06.2016 г.

 

 1623, 1624

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

  Заповед 463/27.06.2016 г.

 

 1633

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №566/08.08.2016г.

 

 1623, 1624, 1626, 1627, 1629

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №565/08.08.2016г.

 

 1625

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №562/05.08.2016г.

 

 1628

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед №561/05.08.2016г.

 

 1630

 Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед№560/05.08.2016г.

 

 1631

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед№559/05.08.2016г.

 

 1632

  Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед№558/05.08.2016г.

 

 1641

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 722 от 10.10.2016 г.

 

 1640

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 723 от 10.10.2016 г.

 

 1639

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 724от 10.10.2016 г.

 

 1638

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 725 от 10.10.2016 г.

  1637   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 726 от 10.10.2016 г.
  1636   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 727 от 10.10.2016 г.

 

 1635

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 728 от 10.10.2016 г.

 

 1624

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 729 от 10.10.2016 г.

  1623   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 730 от 10.10.2016 г.
  1642   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 731 от 10.10.2016 г.
  1644   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 743 от 14.10.2016 г.

 

 1634

   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 744 от 14.10.2016 г.

  За прекратяване   Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен Заповед 742 от 14.10.2016 г.

 

 

 

1645

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

 Заповед 919 от 05.12.16 г

 

 1648

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 920 от 05.12.16 г

 

 1650

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 921 от 05.12.16 г

 

 1651

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 922 от 05.12.16 г

 

 1652

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 923 от 05.12.16 г

 

 1653

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 924 от 05.12.16 г

 

 1654

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 925 от 05.12.16 г

 

 1657

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 926 от 05.12.16 г

 

 1659

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 927 от 05.12.16 г

 

 1660

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 928 от 05.12.16 г

1656

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 938 от 08.12.16 г

Заповед за прекратяване

Конкурс за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед 939 от 08.12.16 г

№229/19.04.2012 год.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню