Документи и програми

5374 times

План за паша за стоп. 2023/2024 год., приета с решение №888/23.02.2023 год. на ОбС -Тетевен вижте тук.


Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Тетевен за стоп. 2023/2024 год., приета с решение №888/23.02.2023 год. на ОбС -Тетевен вижте тук.


Списъци по землища на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г. На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на общинския поземлен фонд на Общински съвет - Тетевен:

Тетевен.приложение №1

Васильово.приложение №2

Рибарица.приложение №3

Градежница.приложение №4

Бабинци.приложение №5

Черни Вит.приложение №6

Дивчовото.приложение №7

Гложене.приложение №8

Глогово.приложение №9

Галата.приложение №10

Голям извор.приложение №11

Български извор.приложение №12

Малка Желязна.приложение №13


Списък на имоти, които могат да бъдат обект на управление и разпореждане по реда на чл. 104 от Закона за физическото възпитание и спорта вижте тук.


АКТУАЛИЗИРАНА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСНИ ЦЕНИ НА КВ. М ПЛОЩ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН С РАЗМЕРА НА ОФИЦИАЛНО ОБЯВЕНИЯ ОТ НСИ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2023 Г. - 9,5%, НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №83/23.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №85/08.02.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН - вижте тук.

Заповед №83 от 23.02.2024 г. за актуализиране на наемните цени - вижте тук.


 

Last modified on Сряда, 13 Март 2024 07:56
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню