Общински дружества и приватизация

3118 times

Решение №161 от 23.05.2024г. относно приемане на годишния финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество “МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2023 година и отчет за първото тримесечие на 2024 г. - вижте тук.

 - Баланс за 2023г. - вижте тук.

- Програма за 2024 г. - вижте тук.

- Отчет за 1-во тримесечие на МБАЛ-2024 г. - вижте тук.


Решение №97/21.03.2024 г. - Отчет за дейността на МБАЛ-Тетевен за четвъртото тримесечие на 2023 г. вижте тук.


Годишен план за приватизация за 2024 г. и отчет за 2023 г. - вижте тук.


 Решение № 27/21.12.2023 г. относно приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2022 г. вижте тук.


Решение № 28/21.12.2023 г. относно приемане на отчета за дейността и счетоводни отчети за третото тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество "МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев" вижте тук.


 Решение № 1018/31.08.2023 г. относно приемане на отчета за дейността и счетоводни отчети за второто тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество "МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев" ЕООД - вижте тук.


ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г. - вижте тук.


Решение №959/31.05.2023 г. на ОбСТ- приемане на годишния финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество “МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2022 година и отчет за първото тримесечие на 2023 г. 

- ГФО 2022г.

- ГФО отчети

- Отчети 2023г. първо тримесечие.


Решение №959/31.05.2023 г. на ОбСТ - приемане Годишния финансов отчет и Годишен доклад за дейността на общинско търговско дружество “ВиК- Тетевен“ ЕООД, ЕИК 110516336 за 2022 година вижте тук.


Годишен план за приватизация за 2020 г. и отчет за 2019 г. вижте тук.

Отчет 2019 г.  по чл. 6 от ЗПСК вижте тук.

Годишен план за приватизация за 2021 г. и отчет за 2020 г. вижте тук.

Годишен план за приватизация за 2022 г. и отчет за 2021 г. вижте тук.

Решение №622 от 24.02.2022 г. вижте тук.

Отчет на годишния план за приватизация и следприватизационния контрол за 2022 г.  и Годишен план за приватизация за 2023г. вижте тук.

Решение №881/23.02.2023 г. вижте тук.

Last modified on Вторник, 11 Юни 2024 13:49
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню