Комисии към ОбС

9926 times

 


1. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика, в състав от 7 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

ЧЛЕНОВЕ:   1. Инж. Емил Асенов Максимов

2. Инж. Гриша Нешев Нинов

3. Атанас Маринов Орлинов

4. Виолета Атанасова Ивайлова

5. Иван Романов Цветков

6. Красимир Огнянов Красимиров


2. Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                  2. Красимир Щерев Руменов

                  3. Виолета Атанасова Ивайлова

                  4. Красимир Радев Минчев


3. Комисия по здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

                  2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                  3. Красимир Щерев Руменов

                  4. Калин Русинов Ивов


4. Комисия по управление и стопанисване на общинските гори, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Радев Минчев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Тихомир Койчев Лазаров

                               2. Д-р Иван Цачев Цачев

                               3. Красимир Щерев Руменов

                               4. Данчо Иванов Маринов


5. Комисия по екология и земеделие, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Калин Русинов Ивов

                               2. Людмила Миткова Момчилова

                               3. Христомир Лазаров Маринов

                               4. Цецка Димитрова Петкова


6. Комисия по образование, култура, младежта и спорта, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Игнат Ангелов Дойчинов

                               2. Асен Манев Асенов

                               3. Красимир Огнянов Красимиров

                               4. Асен Руменов Иванов


7. Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

                               2. Христомир Лазаров Маринов

                               3. Иван Радославов Цветанов

                               4. Инж. Гриша Нешев Нинов


8. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Огнянов Красимиров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

                               2. Иван Романов Цветков

                               3. Людмила Миткова Момчилова

                               4. Калин Русинов Ивов


9. Комисия по нормативна уредба и контрол по изпълнение на решенията на ОбС, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                               2. Атанас Маринов Орлинов

                               3. Тихомир Койчев Лазаров

                               4. Асен Руменов Иванов


10. Комисия по обществен ред и сигурност, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Гриша Нешев Нинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Игнат Ангелов Дойчинов

                               2. Иван Романов Цветков

                               3. Людмила Миткова Момчилова

                               4. Асен Руменов Иванов


11. Комисия по смисъла на чл. 49, ал. 2 на Закона за противодействие на корупцията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Врабевска – общински съветник

ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Маринов – общински съветник

                               2. Инж. Гриша Нешев – общински съветник

 

Last modified on Петък, 29 Декември 2023 11:09

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню