Комисии към ОбС

21 Апр 2010
9369 times

1.    Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика, в състав от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иван Галилеев Иванов

                2.Драгомир Иванов Димитров

                3. Цецка Димитрова Петкова

                4. Виолета Атанасова Ивайлова

2.      Комисия по здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Драгомир Иванов Димитров

                2.Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                3. Свилен Алдинов Русинов

                4. Калин Русинов Ивов

3.      Комисия по екология, гори и земеделие, в състав от 5 члена:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                  ЧЛЕНОВЕ:  1. Младен  Сергеев Младенов

                                        2.Д-р Иван Цачев Цачев

                                        3. Николай Петров Павлов

                                        4. Тихомир Койчев Лазаров

4.      Комисия по образование, култура, младежта и спорта, в състав от 5    члена:

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Свилен Алдинов Русинов

                                       2.Иван Романов Цветков

                                       3. Младен Сергеев Младенов

                                       4. Асен Манев Асенов

                                       5. Д-р Иван Цачев Цачев

                                       6. Игнат Миленов Иванов

                  5. Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5     члена:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                2.Христомир Лазаров Маринов

                3. Виолета Атанасова Ивайлова

                4. Иван Галилеев Иванов

6.      Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване, в състав от 3 члена:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Данчо Иванов Маринов

                                           2.Христомир Лазаров Маринов

7.      Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав от 5 члена:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Русинов Ивов

                    ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

                  2.Иван Радославов Цветанов

                  3. Атанас Маринов Орлинов

                  4. Анелия Симова Малакова

8.      Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС, в състав от 5 члена:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димитров

                    ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                          2.Атанас Маринов Орлинов

                                          3. Тихомир Койчев Лазаров

                                          4. Игнат Миленов Иванов

                    9. Комисия по конфликт на интереси, в състав от 3 члена /по реда на ЗПКОНПИ/:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Свилен Алдинов Русинов

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. Данчо Иванов Маринов

                   2.Иван Галилеев Иванов

 

1. инж. Цветелин Войчев Велев

                   2. Малина Миткова Методиева

                   3. Цецка Димитрова Петкова

                   4. Николай Петров Павлов

Last modified on Вторник, 03 Януари 2023 09:38
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню