Покана за пресконференция

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация и публичност по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/001-U5 между «Криейтив Хол» ЕООД, гр. София и Община Тетевен по проект: „Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в община Тетевен”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/4.1-04/2010/001 по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Ви каним да присъствате на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 27 Август 2012 г. (понеделник) от 13.30 часа в конферентната зала на Община Тетевен.

На предстоящата пресконференция ще бъдат представени източниците на финансиране и  дейностите по изпълнявания проект.

Last modified on Понеделник, 27 Август 2012 05:34
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню