Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

В навечерието на Празника на гр. Тетевен – Първи ноември, Община Тетевен обявява конкурс за изработване на рекламен видеоклип, в рамките до 2 минути, представящ по атрактивен начин природните, исторически, културни забележителности на тетевенския край, както интересни акценти от съвременния облик на града и общината.

Правилата за провеждане на конкурса - вижте тук.

На 9 октомври в с. Черни Вит се проведе първото издание на "Изложение на домашните сирена", което събра хора от цялата страна, предоставяйки им уникалната възможност да се докоснат до сирена, които не са на пазара, но съхраняват традициите и онзи дух от миналите поколения. Организатори на събитието бяха Община Тетевен, кметство с. Черни Вит и Цветан Димитров – производител на популярното Зелено сирене.

Изложението бе открито от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която поздрави присъстващите и каза, че днес отбелязваме един нов и интересен празник, който предлага различен вид усещане на посетители.

Тя подчерта, че през последните години местната власт се опитва именно чрез подобен тип събития да разшири обхвата на случващото се в общината по линията на туризма, както и да привлече вниманието на повече хора, които да посетя нашия прекрасен край.

Занапред ще продължим да проучваме и да търсим хора занимаващи се с местен поминък, както и хора, съхранили в домашни условия предавани от миналото рецепти, които могат да бъдат основа за съвременна висша кухня. Всичко това вплетено заедно, ще ни позволи да предложим един специален туристически продукт, който да се радва на голяма успеваемост, каза още д-р Бояджиева.

На празника присъства и Георги Събев - зам.-министър на земеделието, който каза, че за него е изключителна радост да бъде на този празник. Той отбеляза, че с. Черни Вит е станало своеобразна столица, известна вече и извън пределите на България, със своите уникални млечни продукти.

Г-н Събев добави още, че празници като днешния, показват, че българинът търси местното, уникалното и специфичното, а ние имаме много такива продукти. Нека днес да бъде началото на една вековна традиция, в която както потребителите да имат възможност да се докоснат до уникални вкусни български продукти, така и производителите да усетят благодарността чрез получаване на икономически стимули, завърши зам.-министърът.

Своите приветствия отправиха - кметът на селото Цветослава Христова и г-н Цветан Димитров.

По време на празника бяха изложени различни видове сирена, вино, мед и всичко, което има отношение към сиренето. Всеки щанд имаше възможността да представи своя продукт и да каже в какво се крие неговата уникалност. Посетителите дегустираха изложените ястия, задаваха въпроси и закупуваха това, което им хареса най-много.

Освен основната програма имаше и съпътстващи инициативи, които да обогатят преживяванията на посетителите. Проведе се и семинарната част, в която бяха представени интересни теми, сред които: Продажба на домашно приготвени храни, Защитено наименование за произход Странджански манов мед, Потенциал на местните сортове грозде, Приложението на овчата вълна в земеделието, Метагеномни изследвания на зелено сирене и крокмач.

Празникът предложи уникалната възможност да се съберат хора, които с носталгия си спомнят за традиционните сирена или са слушали разкази за тях. Желанието на организаторите бе насочено към представяне на сирена, които не са на пазара, но съхраняват онзи дух от миналото и като жив огън го предават от поколение на поколение. Идеята е да се срещнат хора, които да се наслаждават, говорят, спорят на тема традиционни сирена и да пишат история за сирената.

 

На 12 октомври 2021 г., от 11.00ч., пред сградата на Община Тетевен ще бъдат отбелязани 166 години от рождението на Тома Васильов. Ще бъде изнесена кратка програма, след което ще се поднесат цветя пред барелефа на видния тетевенец и крупен дарител, намиращ се пред входа на Общината.


Тома Васильов е роден на 12 октомври /стар стил/ 1855 година в Тетевен. Ученик в Априловската гимназия за времето от 1872-1876 година, след което започва да учителства в Тетевен. Руско-турската война от 1877/78 година го сварва като такъв, на едновременно с това очертава неговия по-нататъшен път. Първоначално като преводач на русите, на която длъжност остава до 1880 година, след което е околийски управител на Елена и Габрово.

От следващата 1881 година той е вече в Министерството на вътрешните работи, отначало като подначалник, началник на отделение, а от 1892 година като Главен секретар на Министерството до пенсионирането си през 1908 година. С тази си дейност, обективно отношение и градивност в делата си, той с право може да се нарече един от „строителите на Нова България". Активен обществен деец, крупен дарител на обществени институции - в т.ч. Българска академия на науките, Църквата „Св. Седмочисленици, Археологическия институт, читалища и др., радетел за чистотата на българския език, със заслуга в подработването на редица закони. Народен представител във Великото народно събрание /1879г/ и за времето от 1909-1911 година. Хроникьор на събитията от онова време, чиито хроники излизат през 1934 година под формата на „Спомени за лица и събития от ХІХ и ХХ век".

На 5 октомври 30 ученици от НПГГСД "Сава Младенов" и ПГ по СЕУ гр. Тетевен посетиха Националният музей "Земята и хората" - гр. София. Събитието бе във връзка със Годишен план за младежта на Община Тетевен и Стратегическа цел 1: „Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината“.

Учениците разгледаха експозиции от гигантски кристали, минерали, скъпоценни и декоративни камъни, свързани с минералогията, кристалографията и геологията. Младежите останаха очаровани от възможността да се докоснат до тези интересни природни богатства и да научат имената им и техните свойства.

Националният музей „Земята и хората”- София е държавен културен институт с национално значение. Извършва общонационални функции по издирване, придобиване, изучаване, опазване и представяне на минералите и минералните ресурси, като важна част от националното природно наследство. Участва в провеждането на държавната политика по изучаване и опазване на културното наследство, съвместно с компетентните държавни и общински органи. Осъществява методическа и друга помощ на музеите от националната музейна мрежа.

Днес в гр. София бе подписан mеморандум за сътрудничество между Община Тетевен и Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Той бе парафиран от кмета на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, като чрез този акт страните официално изразяват желанието си за съвместна работа.

„За нас сътрудничеството с УНСС ще бъде изключително полезно, защото имаме нужда както от квалифицирани специалисти за общинската администрация, публичния сектор, горското и селско стопанство, така също и от проучвания и изследвания в различни социални направления“, каза кметът д-р Мадлена Бояджиева.

„УНСС провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите“, отбеляза проф. Димитров и подчерта, че стратегиите за устойчиво развитие на местно ниво са неразривно свързани с образованието и бъдещето на младите хора. „Участието на местната власт в този процес е от ключово значение“, посочи ректорът.

Срокът на меморандума е 3 години, считано от датата на подписването му, като той може да бъде удължаван с писмено споразумение между страните. Чрез него Общината и УНСС декларират съгласието си за сътрудничество и изразяват готовност и желание за следното:

 • Осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес;
 • Подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес;
 • Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други от общ интерес.

В документа се посочва, че сътрудничеството може да насърчава и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, както и обмен на информация.

Представител и изпълнител по този меморандум от страна на УНСС е научният секретар на катедра „Национална и регионална сигурност" доц. д-р Нончо Димитров, а от страна на Община Тетевен - заместник-кметът Тони Стоев.

От средата на изминалия месец септември, в гр. Тетевен и с. Рибарица отново заработи система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. След отказа на „ЕкоПак България“ ЕООД и едностранно прекратения договор за обслужване на системата за разделно събиране през миналата година, гражданите на община Тетевен бяха лишени от възможността да събират разделно своите отпадъци.

Поставени в тази ситуация, а именно прекратяването на договора от страна на „Еко Пак България“ АД, Община Тетевен отправи писмени запитвания към останалите четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки на територията на Република България. Бяха получени откази с мотив – липса на база в района и фактът, че организациите са изпълнили целите си за брой обхванато население.

Във връзка с получените откази, ръководството на Община Тетевен отправи молба към Министъра на околната среда и водите за съдействате, целящо осигуряване и поддръжка на работеща система за разделно събиране на отпадъци на територията на община Тетевен.

В отговор, Министърът посочи, че общината отговаря за дейностите по разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и за осигуряване на контейнери за разделно събиране на отпадъци за всички населени места с повече от 5000 жители, включително курортните населени места. Което означава, че Общината следва да осигури съдове и лицензирана фирма за обслужване на контейнерите за собствена сметка.

След предложение, внесено от страна на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, до Общински съвет – Тетевен и неговото одобрение /Решение № 485/24.06.2021 г./, Община Тетевен сключи договор за доставка на 45 (четиридесет и пет) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци - тип „Иглу“, с вместимост 1500 литра. Закупуването е финансирано от бюджета на Община Тетевен, но средствата ще бъдат възстановени от внесените отчисленията от Общината по чл. 64 за ЗУО по сметка на Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, за което е депозирано заявление в инспекцията.

Съдовете за разделно събиране на отпадъци ще бъдат обслужвани по следният график – сините контейнери за хартия и картон – 3 пъти месечно, жълтите контейнери за пластмаса и метал – 2 пъти месечно и зелените контейнери за стъкло 1 път месечно.

ПОЛЕЗНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

хартиени и картонени

Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци

 1. Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени отпадъци, като например:
  • Вестници и списания;
  • Празни кутии от сокове и мляко;
  • Кашони и други хартиени и картонени опаковки;
  • Картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
  • Хартиени торбички и чували.
 2. В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на:
  • Битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки);
  • Силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
  • Хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
  • Всякакви други отпадъци, които не са хартиени.
 3. Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати.
 4. Избягвай изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на големи опаковки от велпапе и картон.

След като ги сгънеш до максимално редуциране на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на персонала, ангажиран с разделното събиране. Помни! Хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!

  • Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета.
  • 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
  • Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
  • Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.

90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират. 

пластмаса и метал

Правила за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки

 1. Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от опаковки, като например:
  • Пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
  • Кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
  • Туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
  • Пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
  • Метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
  • Капачки от буркани и бутилки;
  • Найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.
 2. В съдовете за разделно събиране на пластмаса не изхвърляй:
  • Блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
  • Домакински електроуреди, авточасти и др.;
  • Отпадъци, които не са пластмасови.
 3. Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:
  • Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни/;
  • Смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.

Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата!

Внимавай да не изхвърлиш угарка от цигара при пластмасовите отпадъци. Запалените пластмасови отпадъци се гасят много трудно и замърсяват с отровни емисии въздуха.

Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.

  • Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за две години;
  • Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа телевизионно време;
  • От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий - алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.

Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха. 

стъклени опаковки

Правила за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки

 1. Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки:
  • Бутилки от всякакъв вид и цвят;
  • Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;
  • Буркани от всякакви храни.
 2. В съдовете за разделно събиране на стъкло не изхвърляй:
  • Счупени чаши и чинии;
  • Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
  • Крушки и луминесцентни лампи;
  • Стъкло от прозорци и огледала;
  • Автомобилни стъкла.
 3. Когато предоставеният съд е препълнен се обърни към персонала, ангажиран с разделното събиране.
 4. Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:
  • Махни капачките и тапите;
  • Изпразни ги от съдържанието им /и без това са тежки/
  • По възможност ги изплакни /не е задължително, но помага да не полепва кал и прах/.

Помни! Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва.

Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.

На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, че до 2000/.

  • Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути.
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
  • 1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO2;
  • Стъклото се рециклира 100%.

Най-лесно е да започнеш като изхвърляш стъклените бутилки в зелените контейнери и пластмасовите в жълтите. Това е първата малка стъпка, за да дадеш своя принос за опазване на природата. Постепенно ще се увлечеш и ще ти стане навик. Опитай, ще видиш че изобщо не е трудно!

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева бе гост в с. Голям извор по покана на местния Пенсионерски клуб по случа 1 октомври – Ден на възрастните хора. Д-р Бояджиева поздрави събралите се като им пожела здраве, дълголетие и спокойни старини, изпълнени с внимание, уважение и подкрепа, след което връчи поздравителен адрес и цветя на председателя на Пенсионерския клуб в селото. На празника бе и кметът на Голям извор – Илиян Маринов.

През изминатия път дотук вие сте натрупали мъдрост, научили сте се да цените красивото в живота, неговите дарове и възможности. От висотата на годините днес Вие предавате научените житейски уроци на младите – щедро и всеотдайно, за да се превърнат те в достойни и почтени хора като Вас, каза кметът.

Тя добави, че златната възраст, в която се намират, неизменно е съпроводена от безценни моменти на радост и щастие.

Нека винаги да сте заобиколени от любими хора, с които да ги споделяте. Запазете вярата си в по-доброто бъдеще, творете красота и бъдете вдъхновители за поколенията след Вас, завърши д-р Бояджиева.

Поздравителни адреси от кмета на общината по случай празника бяха изпратени и до останалите пенсионерски клубове в община Тетевен.

 

На 29 септември в Балната зала на Национална галерия – Двореца, гр. София, медийна компания „К и П Адвъртайзинг“, издател на списание Дестинация България, връчи годишните си отличия на общини, мениджъри, инвеститори, обекти и услуги с добри практики, допринесли за развитието, припознаването и утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, присъства на събитието и получи наградата на Община Тетевен за „Успешно популяризиране на българските традиции и обичаи“ за 2021 г.

За мен е чест да съм тук и да получа тази награда, като признание за труда на Общинска администрация през последните години за развитието на туризма, възраждане на местните традициите и обичаи. Запазването на идентичността на община Тетевен е важен приоритет за местната власт, каза д-р Бояджиева.

Тя подчерта, че основни акценти от културните програми в общината са празници, в които освен чисто развлекателния елемент, се чувства и вековният дух на балканджиите - тетевенци - с техния бит и поминък, с тяхното родолюбие и борбеност за съхранение на българщината.

Д-р Бояджиева благодари на организаторите за наградата, като отправи и поздрави по случай Световния ден на туризма.

Отличията на медийна компания „К и П Адвъртайзинг“ се връчват по случай 27 септември – Световен ден на туризма. Критериите, от които Комисията за номинациите се е ръководила, са постигнати високи резултати в туризма, устойчивост и разширяване на пазарното присъствие, прилагане на добри практики, професионален мениджмънт и иновации.

Специални гости на събитието бяха г-жа Стела Балтова - служебен министър на туризма и Димитър Маргаритов - председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

През изминалата седмица кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, направи инспекция на ремонтните дейности на ключови обекти в града. Заедно със зам.-кмета - Тони Стоев и началника на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“ - Михаил Куманов, д-р Бояджиева направи обиколка на ул. „Отец Паисий“ в кв. Полатен, продължението на ул. „Иван Вазов“ и пл. „Първи Ноември“, ул. „Иван Фурнаджиев“ и моста към кв. Пеновото.

От инспекцията стана ясно, че по проект: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен от ОТ 315 до ОТ 313 и оформяне на паркинг на площад „Първи ноември“, активно се работи по изграждане на паркинга, като са извършени и подготвителни дейности по изграждане на пешеходната зона по ул. „Иван Вазов“.

На ул. „Отец Паисий“ се поставят тротоари и бордюри, след което ще се пристъпи към полагане на трошено-каменна настилка и асфалт.

По ул. „Иван Фурнаджиев“ е изградено уличното трасе, като в момента се изчаква бетона да набере якост, за да се продължи с последващи ремонтни дейности, а това се очаква да се случи в най-кратки срокове.

На мостовото съоръжение в кв. Пеновото се правят тротоарните блокове и осветлението. Предстои да започнат дейности по асфалтиране, пускане на автомобилно движение и монтиране на нов парапет.

Д-р Бояджиева отбеляза, че Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2021 г., след направена актуализация, е на обща стойност 11 039 375 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5 363 992 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5 675 383 лв. Тя подчерта, че средствата предвидени за град Тетевен са в размер на 3 037 079 лв.

В подкрепа на Дните на безопасността на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL), чиято цел е да се инициират превантивни събития за намаляване на травматизма по пътищата, Община Тетевен, РУП и БМЧК при общината се включиха в националната кампания за намаляване до нула на загиналите при пътнотранспортни произшествия за поне един ден.
Посланието на Дните е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!"
В тази връзка доброволците от трите средни училища на град Тетевен раздадоха стикери, съвети и напътстващи правила към ученици и водачи на моторни превозни средства с призивите: Да бъдем разумни и предвидливи, за да запазим живота! Пази себе си
и другите около теб!
Целта на инициативата е да се разшири и повиши осведомеността на обществото по темата за безопасността на движението по пътищата.   Пътната безопасност е важна за всички граждани и всеки има роля за нейното повишаване.
Опазването живота и здравето на хората, участващи в пътното движение е от приоритетно значение за всeки един нас.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню