УВЕДОМЛЕНИЕ

ЛИКВИДАТОРЪТ НА „ДЪРВОРЕЗБА“ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ, ГР. ТЕТЕВЕН, ЕИК: 820165420 УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.268, АЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ИЗВЪРШВА ПРОДАЖБА НА АКТИВИ, ВКЛ. УПОТРЕБЯВАНИ ДЪРВОДЕЛСКИ МАШИНИ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: ИВАН ИВАНОВ - ЛИКВИДАТОР, ТЕЛ.0877 670 036

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню