Въвежда се режим на водоподаването на територията на кв. „Полатен“

Поради силно намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване на кв. „Полатен“, гр. Тетевен, с оглед на осигуряването на достатъчни водни количества за питейно-битови нужди на населението, със Заповед №592 от 19.10.22г. на кмета на Община Тетевен се въвежда режим на водоползване на питейната вода на територията на кв. „Полатен“. Водоподаването за квартала ще бъде спирано всеки ден – от 12:00 часа до 17:00 часа, считано от 19.10.2022 г. до възстановяване на дебитите на водоизточниците.

Заповедта може да видите - ТУК.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню