Обявени са 16 (шестнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед № ЗРД-787/09.11.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 16 (шестнадесет) вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

Военно формирование 22980 – София – 2 бр., в.ф. 52210 – Банкя – 2 бр. и в.ф. 28860 – Горна Малина – 12 бр.

Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал.1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). В съответствие със заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

25.11.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню