ОБЯВЛЕНИЕ №П-910(1)/15.04.2016 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минералните води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди Община Тетевен обявява на заинтересованите физическии юридически лица, че е изработен проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) на обект: „Водоснабдяване от водоснабдителната група „Гложене” - КИ „Горна Видра”, КИ „Долна Видра” и дренаж „Видрите”, с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с възложител: „ВиК” АД - гр. Ловеч, разработен за получаване на разрешително за водовземане за Водоснабдителна група „Черни Вит“.

Проектът за СОЗ на обект: Водоснабдяване от водоснабдителната група „Гложене” - КИ „Горна Видра”, КИ „Долна Видра” и дренаж „Видрите”, с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловечe доспъпен за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл."Сава Младенов" №9, ет.1, стая №103, отдел „УТИД“.

Писмени становища и възражения могат да се предоставят в срок до 1 (един) месец на административния адрес на Община Тетевен - гр. Тетевен, пл."Сава Младенов" №9 или  на e-mail адреса на общинатаТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., считано от дата на публикуване на настоящoто обявление.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню