Обяви

Обяви


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. вижте тук.

 

Заповед  557 от 25.09 2015 г. относно местата за провеждане на информационно-разяснителна кампания вижте тук.


 

Информационен лист за Референдум вижте тук.

 

 

 


 

Избирателен списък за провеждане на Референдум вижте тук.

 

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица при произвеждане на национален референдум преди предаването на избирателния списък на СИК

2. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от списъка на заличените лица от гласоподаватели, заявили, че ще гласуват извън страната при произвеждане на национален референдум 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждане на национален референдум

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на гласоподавател в избирателния списък за произвеждане на национален референдум

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в деня на произвеждане на национален референдум

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица при произвеждане на национален референдум

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на национален референдум

9. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум

 


 

 

 


 

Указ № 163 от 10.08.2015 год. за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?"

 

Хронограма - Референдум

 

Съобщение за заявления за гласуване за национален референдум на 25 октомври 2015 г.  

 

 

Заповед №508/ 03.09.15 г. относно образуваните избирателни секции на територията на община Тетевен вижте тук.

Заповед № 511/07. 09. 2015 година относно Местата на територията на община Тетевен, на които ще се обявят избирателните списъци вижте тук.

 


 

 

 

Официален сайт на Централна избирателна комисия

Решение № 1512-МИ на ЦИК за утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

Официален сайт на Общинска избирателна комисия - Тетевен

Справка по ЕГН (единен граждански номер) в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове

Указ № 162 от 11.08.2015 год. на Президента на Р. България за насрочване на избори за общински съветници и кметове

Изборен кодекс

Информационна брошура "Избори за общински съветници и кметове" - ЦИК

 

Съобщение относно населените места със статут на кметство

 ХРОНОГРАМА МЕСТНИ ИЗБОРИ

 Покана до политическите партии за провеждане на публични консултации за сформиране състава на Общинската избирателна комисия.

 РЕШЕНИЕ № 1524-МИ/НР София, 18.08.2015

Приложение 1

Приложение 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я(по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК)

 

Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г.  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

С Указ №162 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове, Решение №1483-МИ от 19.05.2015 г. на Централна избирателна комисия и на основание § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, населените места, които придобиват статут на кметства и в тях ще се произвеждат Избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.са следните:


БАБИНЦИ,  ВАСИЛЬОВО, ДИВЧОВОТО


12.08.2015 г.


ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА Кмет на Община Тетевен

Съгласно заповед №173/24.03.2014 г.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

Заместник-кмет на Община Тетевен

 

З А П О В Е Д

№ 469/12.08.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите, постъпило предложение с вх.№ Предложение - 10 от 11.08.2015 г. от „В и К” АД - гр.Ловеч, ПП-гр.Тетевен и поради силно намаления дебит на водоизточниците в „Болованджика” и „Брестнишка лъка” в м. „Стара Рибарица”, с.Рибарица, Община Тетевен и недостига на питейна вода за кварталите във високите части на града

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Режим на питейната вода на територията на гр.Тетевен, както следва: спиране на водата в часовете от 21.30 часа до 06.00 часа, считано от 13.08.2015 г. до нормализиране на водните количества

                                              З А Б Р А Н Я В А М:

Ползването на питейна вода от водоснабдителната мрежа за напояване, поливане на зелени площи и градини, миенето на улици, миенето на балкони, площадки и превозни средства, пълненето на басейни и други потребности, ограничаващи възможността  за редовно снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.

Собствениците на имоти да ползват алтернативни водоизточници.

Уважаеми съграждани и гости на Тетевен,

Във връзка с реализирането на  проект „Реконструкция на мрежа от информационни центрове на територията на община Тетевен”, Ви уведомяваме, че започва ремонт и в  Общинският информационен център, находящ се в сградата на Общинска администрация – Тетевен.
Това налага преместването на Информационния център в бившето Туристическо бюро, на гърба на сградата на Общината, срещу бившата Първа частна банка.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню