Обяви

Обяви

Във връзка с разширяване и улесняване достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Национална служба за съвети в земеделието, Териториaлният областен офис възнамерява да организира и проведе изнесени приемни /консултантски дни в населените места и общини в област Ловеч.

Приемните дни в Общинска служба по земеделие - Тетевен, са със следния график:

07.04.2016 г., от 10:00 ч. до 12:30 ч. 

21.04.2016 г., от 10:00 ч. до 12:30 ч.

23.06.2016 г., от 10:00 ч. до 12:30 ч.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Външно електрозахранване на ЖС в УПИ I - 109092, местност "Явор дял, землище на с. Рибарица, Община Тетевен", с възложител "ЧЕЗ Разпределение България" АД.  вижте тук.

На 06.04.2016 г. от 10:00 ч. в зала 101 в сградата на Областна администрация - Ловеч ще се проведе семинар на тема "Осигуряване и данъчно облагане на земеделските стопани". Повече информация за заинтересованите граждани вижте тук.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Уведомяваме Ви, че от 1 до 5 април 2016 г. ще стартира кампания по залавяне, кастрацията, обезпаразитяване и ваксинация на безстопанствени кучета на територията на Община Тетевен. Дейностите се извършват от фирма „Ветеринарни Практики 3 Д” ООД, чрез мобилна ветеринарна  амбулатория от лицензирани ветеринарни лекари.

Информираме Ви, че всяко едно куче, което се движи свободно, без прекия надзор на собственик или придружител, се счита за безстопанствено.  Собствениците или придружителите на кучета са длъжни да ги разхождат с повод. Собствеността върху кучето се доказва с ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса за притежаване на куче за съответната година.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА СОФТУЕРА НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, НЯМА ДА РАБОТИМ С ГРАЖДАНИ

 НА  31.03.2016г. /ЧЕТВЪРТЪК/  ДО 13.00ч.

                                                                             О Б Я В А

           ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА

              НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ                

     Със своя заповед № ОХ-214/15.03.2016г. министърът на отбраната обявява вакантни длъжности за Националната гвардейска част, като се открива процедура  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина. Вакантните длъжности са : 29 бр., като местата са за гвардейци – 24 бр., за шофьори-3 бр., за номер от разчета-2 бр. 

        Кандидатите трябва да са на възраст до 32 години, да са български граждани, да са здрави и психологически пригодни, да не са осъждани. Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжиеIIстепен -Ловеч.

За повече информация : гр.Тетевен  „Офис за водене на военен отчет в община Тетевен ул.Иван Вазов № 42 ет. 3 тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31, Военно окръжиеII степен-Ловеч; 068/603 973

                        Интернет-адрес за информация за конкурсите: http://www.comd.bg

 


                                                                             О Б Я В А

           ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА

         СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ                

     Със своя заповед № ОХ-197/11.03.2016г. министърът на отбраната обявява вакантни длъжности за Съвместното командване на силите, като се открива процедура  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина. Вакантните длъжности са : 50 бр., като местата са за редници във военни формирования в страната– Горна Малина, Бургас, София .   

         Кандидатите трябва да са на възраст до 32 години, да са български граждани, да са здрави и психологически пригодни, да не са осъждани. Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжиеIIстепен -Ловеч.

За повече информация : гр.Тетевен  „Офис за водене на военен отчет в община Тетевен ул.Иван Вазов № 42 ет. 3 тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31, Военно окръжиеII степен-Ловеч; 068/603 973

                        Интернет-адрес за информация за конкурсите: http://www.comd.bg

 

                                                                             О Б Я В А

         ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА

                     ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ                

     Със своя заповед № ОХ-195/11.03.2016г. министърът на отбраната обявява вакантни длъжности за Военновъздушните сили, като се открива процедура  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина. Вакантните длъжности са : 89 бр., като местата са за редници във военни формирования в страната – Враждебна, Божурище, Банкя, Костинброд, Граф Игнатиево, Крумово, Братово, Черноморец, Балчик, Кичево, Шабла.   

         Кандидатите трябва да са на възраст до 32 години, да са български граждани, да са здрави и психологически пригодни, да не са осъждани. Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във Военно окръжиеIIстепен -Ловеч.

За повече информация : гр.Тетевен  „Офис за водене на военен отчет в община Тетевен ул.Иван Вазов № 42 ет. 3 тел.0678 52333  и гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31, Военно окръжиеII степен-Ловеч; 068/603 973

                        Интернет-адрес за информация за конкурсите: http://www.comd.bg

 

На 25 и 26 март 2016г., за четвърти пореден път, ПГГСД „Сава Младенов“- гр. Тетевен ще бъде домакин на Международното състезание „Млад дървосекач“, провеждано по регламента на Световния шампионат на дървосекачите.

Участници в състезанието са отбори от професионални училища в България, Сърбия, Испания, Чехия, Македония и Босна и Херцеговина, които ще демонстрират знания и умения, придобити в учебния процес. Проявата е посветена на 107- годишнината от основаването на училището, поставяйки си амбициозната цел да се популяризират изучаваните професии, да се обмени опит и добри практики със сродни училища от страната и Европа.

Програмата на състезанието:

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню