Обяви

Обяви

От началото на годината в Община Тетевен се изпълнява Проект  ”  Приеми ме 2015  ”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна BG 05М9ОР001-2.003- «Приеми ме 2015» по ОП РЧР 2014-2020г.  Бенефициентът  е Агенцията за социално подпомагане , а община Тетевен има сключено споразумение за партньорство.

Проект „Приеми ме 2015″ е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа“   като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Проектът съдържа елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци.

Като доставчик на услугата  ” приемна грижа ” общината има 22 утвърдени професионални приемни семейства.

С приемните семейства работи екип по приемна грижа, включващ двама социални работници. Те отговарят за цялостния пакет от дейности , насочени към приемните семейства , семействата на близки и роднини, както и кандидатите за приемни родители.

Към настоящия момент - 30.06.2016г. в 22 професионални приемни семейства има настанени общо 30 деца.

Целта на проекта ”  Приеми ме 2015  ” е да се усъвършенства  и да се разшири обхвата на услугата ” приемна грижа ” и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск .

Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, а реализацията му ще продължи до 31.12.2018 г.

В случай, че проявявате интерес към дейността на проекта, може да се  свържете с екипа по “Приемна грижа” в община Тетевен – партньор по проект ” Приеми ме 2015”.

Адрес на екипа към Община Тетевен: гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ № 42, ет.3; GSM:0879456195; e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!


Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.


Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.


В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

 
Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!

Във връзка със сключен Договор BG05M9OP001-2.002-0208-C001 от 09.12.2015г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда между Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” по процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Община Тетевен,

кани потенциални кандидати за провеждане на Надграждащо и Въвеждащо обучение на лицата, наети за предоставяне на услугата „Личен асистент“ и Въвеждащо обучение на лицата, наети за предоставяне на услугата „Домашен помощник“ по Проект „Независим живот”. Целта на обученията е формиране и развитие на професионални компетентности и умения за предоставяне на услугите за социално включване в общността и в домашна среда.

В празникa ще се включат кметства на територията на 
oбщина Тетевен – Рибарица, Черни Вит, Дивчовото, Голям извор, 
Гложене. 
Те ще представят традиционни за тяхното населено място рибни ястия, което представяне ще се превърне в 
своеобразна кулинарна изложба с дегустация.
Община Тетевен ще демонстрира на живо приготвяне на 
тетевенска саламура. Ще има изложба на рибарски 
принадлежности и демонстративно хвърляне на срекме във 
водите на река Вит.
Целият празник ще бъде съпроводен с песни и хора на 
фолклорни състави от общината.

Събитието ще стартира от 10:30 часа на 25.06.2016г.
на площад “Сава Младенов”

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кмета на Община Тетевен кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД за финансиране на разходи, възникнали в резултат на наложени финансови корекции по следните  проекти:

-          проект "Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове на територията на община Тетевен" – 594 180,65 лв.

-          проект "Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Глогово, община Тетевен" - първи етап – 276 297,12 лв.

-          проект "Преустройство и оборудване на МБАЛ-Тетевен – д-р Ангел Пешев ЕООД" – 97 731,62 лв.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню