Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 вижте тук

На 13.03.2020 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ - Гложене, Общ. Тетевен:   Вит 52,40,50,26,34,16,44,38,10,6,12,28,18,22,36,42,54,30,24,48,2, Георги Глож 1, Зорница 22,19,17,11,2 Вила,7,20,5,24,12,6,1,3,26, Кокиче 6,23,2,19,7,13,8,17,18,9,14,3,25,5, Кулата 14,2.,10,7,3,6,11,12,5,4, Местност Касълека 6,1а,3,7, Местност Левица , Местност Рупци Вила,База За Отдих, Найден Стоянов Найденов 39, Петко Найденов 1, Цачо Ненов 8

На 13.03.2020 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ - Гложене, Общ. Тетевен:   Местност Рупци Вила,Къща Костадин,Къща Николай,8 Вила,Къща Валери,Фургон,Къща Радослав,Къща Румяна,Къща Цачо,Къща Васил,Къща Дица,   М.Рупци

На 10.03.2020 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ - Тетевен:   005041 , 72343.31.148 , 72343.31.208 , Гечовото , Махала Гечовото Къща Иван,35,47,56,39,Къща Маньо,26,Къща,23,29,41,19,Къща Севдалин,Къща Русин,20,Къща Алекси,24,32,46,40,Къща Атанас,31,Вила,22,Къща Калина,Уо На Тп13,Къща Тодор,57,Къща Георги,54,18,Къща Христо,Къща Петър

06.02.2020 година /четвъртък/

1. Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване, в състав от 3 члена- 13:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

                                           2.Христомир Лазаров Маринов

2. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав от 5 члена – 14:30 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Огнянов Красимиров

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

                 2.Иван Радославов Цветанов

                 3. Атанас Маринов Орлинов

                 4. Калин Русинов Ивов

3. Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС, в състав от 5 члена – 15:30 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димитров

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                         2.Атанас Маринов Орлинов

                                         3. Тихомир Койчев Лазаров

                                         4. Игнат Миленов Иванов

4. Комисия по здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена16:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Драгомир Иванов Димитров

               2.Д-р Цветелина Маринова Врабевска

              3. Свилен Алдинов Русинов

               4. Калин Русинов Ивов

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, СТАЯ 214

07.02.2020 година /петък/

1. Комисия по образование, култура, младежта и спорта, в състав от 7 члена – 09:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Свилен Алдинов Русинов

                                       2.Иван Романов Цветков

                                       3. Младен Сергеев Младенов

                                       4. Асен Манев Асенов

                                       5. Д-р Иван Цачев Цачев

                                       6. Игнат Миленов Иванов

2. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика, в състав от 5 члена- 11:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Радослав Михайлов Христов

               2.Драгомир Иванов Димитров

               3. Цецка Димитрова Петкова

               4. Виолета Атанасова Ивайлова

3. Комисия по екология, гори и земеделие, в състав от 5 члена – 14:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Младен Сергеев Младенов

                                       2.Д-р Иван Цачев Цачев

                                       3. Николай Петров Павлов

                                       4. Тихомир Койчев Лазаров

4. Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5     члена – 16:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

               2.Христомир Лазаров Маринов

               3. Виолета Атанасова Ивайлова

              4. Радослав Михайлов Христов

1. Предложение за изменение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.
Вносител:Борис Врабевски- Заместник Кмет на Община Тетевен със Заповед № 593/19.09.2019г
2. Предложение за одобряване на обема дървесина от общински горски територии, който през 2019 г. ще се предостави на НЧ „Развитие 1931г.“ село Рибарица, НЧ „Светлина 1952г.“ – село Галата и НЧ „Развитие 1960 г.“ село Бабинци за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Вносител: Борис Врабевски- Заместник Кмет на Община Тетевен със Заповед № 593/19.09.2019г
3. Предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски- Заместник Кмет на Община Тетевен със Заповед № 593/19.09.2019г.
4. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Цветелина Врабевска – Председател комисия

Подкатегории

The latest news from the Joomla! Team

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню