Новини от региона

Новини от региона

На 22 юни 2018 г., д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, направи оглед на дейностите по ремонта на физкултурния салон на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов“ – Тетевен, който започна през изминалата седмица. Строителните дейности са част от реализацията на проект Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на гимназията по договор за финансиране № BG16RFOP001-3.002-0038-C01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените инвестиции ще бъдат вложени в четирите сгради на училището: "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон“ и са на обща стойност 1 299 989.08 лв.

Целта на проекта е: осигуряване възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, мястото за обучение и спорт; подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база; цялостно изолиране на сградата; подмяна на хидроизолационните слоеве и покривно покритие от ламарина.

Кметът отбеляза, че е на лице добра комуникация между ръководството на Община Тетевен, изпълнителите на строителните дейности и ръководството на училището. Ще се следи строителните дейности да се извършват качествено и в срок без да се нарушава учебния процес.

Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по - качествено, достъпно и конкурентноспособно образование в Община Тетевен.

Кметът на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, традиционно откри Празника на Тетевенската саламура за трета поредна година. На 23 юни 2018 г., пазен от Петрахиля, Равни камък, Острич и Червен, Тетевен посрещна любители на вълшебното ястие.

,,Благодаря на ентусиазците, с които преди три години тръгнахме заедно и организирахме първия празник! Защото заедно повярвахме, че това може да се случи! Защото това е един прекрасен повод да прекараме един незабравим ден, който да ни откъсне от забързаното и напрегнато ежедневие и да ни зареди с много настроение и положителни емоции!“ – каза д-р Мадлена Бояджиева, като приветства гостите и благодари на всички дарители и участници в празника.

Да се насладят на уникалната атмосфера имаха възможността: Ирена Георгиева – Зам.-министър на туризма, Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, Тони Стоев – Зам.-кмет на Община Тетевен, Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, общински съветници, граждани и гости на града.

Програмата по откриването започна с песни на прекрасните ,,Тетевенски божурчета“ и музикално изпълнение на ,,Алтън Тетевен“. След своите танци, младежи от НПГГСД ,,Сава Младенов“ – Тетевен, поведоха кръшно хоро, което напълни площад ,,Сава Младенов“. Литаковската духова музика, пък се погрижи за поддържането на още по – приятна атмосфера на тетевенци и гости. Екип от утвърдени тетевенски готвачи демонстрира на живо магията при създаването на традиционната тетевенска саламура. Със свои автентични рецепти за приготвяне на традиционни рибни ястия се включиха кметове и представители от кметства: с.Рибарица, с.Васильово, с.Гложене, с.Голям Извор, с.Черни Вит, с.Дивчовото и с.Български Извор. Ученици от СУ ,,Георги Бенковски“ – Тетевен, също показаха своите специалитети, които взеха и специалната награда за най – млад участник. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"/РСПБЗН/ – гр. Тетевен също получи специална награда за автентично и атрактивно представяне. В празника се включиха Вила ,,Червен“ и ресторант ,,Корона“. Гости и тетевенци имаха възможността да разгледат и представените им продукти от занаятчиите, както и изложба, свързана със зарибяването на р. Бели Вит, изработена от деца при ,,Къщата на чудесата“. Всички участници сами бяха преценили как да подготвят, презентират и оформят своето участие и щандове. Те получиха специално подготвени грамоти.

Беше направена дарителска кампания за закупуване на собствено оборудване, нужно за провеждането на празника.

Третото издание на Празника на Тетевенската саламура беше съпроводен от кръшни хора, хубава музика, прекрасно настроение и незабравими емоции!

Община Тетевен, в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“, организира Среща със завършващите висши учебни заведения млади хора от общината и местни работодатели. Тя се състоя на 18 юни 2018г. в залата на Общински съвет гр.Тетевен.

На срещата присъстваха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен, Цветелина Стоянова – Секретар на община Тетевен, Валентина Николаева – Директор Дирекция ,,Специализирана администрация“, Христо Христов – Директор Дирекция ,,Бюро по труда“, работодатели от различни сфери, младежи.

Присъстващите младежи споделиха за намеренията си за професионална и личностна реализация. Те обмениха информация за възможностите, които трудовия пазар на територията на общината може да им предостави. Беше обявено, че в Дирекция ,,Бюро по труда“ има заявени свободни работни места, подходящи за част от присъстващите, завършили висше учебно заведение. Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева изказа становище, че Общината трябва да продължи да работи за задържане на младите специалисти като необходим трудов ресурс в различни сфери на икономиката на общината.

,,Целта на срещата е да бъде с някакъв реален резултат. Първо – да запазим младите хора на Тетевен да останат и да се развиват тук. Второ – да помогнем на бизнеса по някакъв начин в този момент, в който знам, че има нужда от квалифицирана работна ръка“ – каза д-р Мадлена Бояджиева, като благодари на присъстващите на срещата.

На 18 юни 2018 г. по път III – 358 Тетевен – Гложене се свлече голямо количество земна маса, поради поройните дъждове. Пътят беше наводнен, което доведе до временно ограничаване на движението.

От община Тетевен беше изпратена строителна техника за разчистване на падналата скална маса. Движението в отсечката беше възстановено в най - кратък срок, благодарение на бързата организация и мобилизирането на подходяща техника. Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, благодари на всички фирми и частни лица, които се отзоваха с техника и помогнаха за своевременното преодоляване на проблема.

На 18 юни 2018 г. в Общинска администрация, гр. Тетевен, се проведе работна среща между ръководството на Община Тетевен, Председателския съвет към ОбС – Тетевен и представители на ,,ВиК“ АД – Ловеч. Срещата е по искане на д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен. Поводът е извършвания ремонт от ,,ВиК“ АД – Ловеч на напорен водоем ,,Костина“, с. Рибарица и проблемите с водоснабдяването на града.

На срещата присъстваха: д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен, Борис Врабевски – Зам.-кмет, Тони Стоев – Зам.-кмет, Свилен Русинов – Зам.-кмет, Мария Стойчева – Председател на ОбС и председателите на Постоянни комисии към ОбС – Тетевен – Атанас Орлинов, Ванко Иванов, д-р Цветелина Врабевска.

Представители на ,,ВиК“ АД – Ловеч бяха инж. Иглика Игнатова – Главен инженер и инж. Валя Боева – ръководител Производствено поделение – Тетевен. В срещата участва и Йонка Николова – представител на РЗИ, Ловеч.

Кметът на общината д-р Бояджиева откри срещата, като поясни, че тя е поискана спешно по повод извършвания в момента от ,,ВиК“ АД Ловеч ремонт на напорен водоем ,,Костина“ и наложения по този повод режим на водоподаването в Тетевен. Целта е да се даде яснота на населението за извършваните ремонтни дейности, тяхната продължителност, да се предприемат мерки за осигуряване на водоподаване към всички зони в града в часовете извън обявения режим, както и да се осигурят с питейна вода всички детски и социални заведения и заведения за обществено хранене в общината. Д-р Бояджиева акцентира върху някои пропуски от страна на ВиК при плануването и реализацията на този ремонт. Тя постави следните въпроси:

  • Защо този ремонт не е започнал през април или май, а точно в летния туристически сезон, когато е най – активната работа на хотелиери и ресторантьори?,
  • Защо общината и кметът не са били навременно информирани за предстоящия ремонт, за рисковете от спиране на водоподаването и за необходимостта от продължителен воден режим?
  • Защо не е направено навременно информиране на гражданите за ремонта и неговата продължителност?

Тя съобщи, че има зони в града, където от самото начало на ремонта /11 юни/ няма вода независимо от режима и запита представителите на ВиК означава ли това, че тези домакинства няма да имат вода до 5 юли 2018 г., когато е обявен крайният срок на ремонта. Мнението на общинското ръководство е, че при такива дълги ремонти следва общината и гражданите да бъдат уведомени поне 1 месец предварително, да се направи предварителна организация и точна схема за осигуряване на водоподаване и снабдяване с питейна вода. Сега нещата се случват на парче и ден за ден. На 11 юни от инж. Боева се подава съобщение за спиране на водата за един ден и така няколко последователни дни. Едва на 15 юни, след разговор с кмета, е дадено съобщение за крайните срокове на ремонта – 05.07.2018 г.

,,Пред гражданите трябва да сме искрени и ясни. Те щяха да разберат, ако мотивирано и навреме ВиК бяха поднесли информацията и бяха обезпечили периода на ремонта с мерки за осигуряване на питейна вода в определени часове за всички жители на града. Това не би довело такива сътресения“ – каза д-р Мадлена Бояджиева.

Тя поиска по време на срещата от ,,ВиК“ АД Ловеч три основни неща:

  • ремонтът на резервоара да приключи предсрочно - поне с една седмица,
  • да се осигури вода за зоните, до които не се качва вода в часовете с водоподаване
  • да бъдат набавени водоноски в най-проблемните зони на града.

Инж. Иглика Игнатова каза, че резервоарът ,,Костина“ е важен за цялото водоподаване към града и населените места, които се снабдяват от него. Констатирани са сериозни течове, които през годините са водели до въвеждане на режим на водата. ,,ВиК“ АД Ловеч има сключен договор с фирма, която извършва ремонта. В момента се работи с 50% капацитет на резервоара, без него не може да се осъществи нормално водоподаване. Тя уточни, че през зимата ремонтът няма как да се извършва поради технологични изисквания на процеса и необходимост на съхнене на строителни работи. Инж. Игнатова обясни, че допълнително от дъждовете става замътване на самия водоизточник поради което водата се спира, тъй като не може да се подава вода с влошени питейни качества. Това спиране и пускане на водата е довело до непредвидени аварии по магистралния водопровод, за които също се изисква технологично време и спиране на водата. Представителите на ВиК увериха кмета, че ще докарат водоноски, които ще бъдат разположени в най-критичните точки.

Д-р Бояджиева подчерта, че никой не е против ремонтите на ВиК съоръженията, но общината и гражданите не са знаели, че това ще бъде сериозен и дългосрочен ремонт. Тя попита: ,,Не сте ли предвидили, че ако се спира водоизточника по някаква причина, ще има нови аварии? Кога е първото замътване – в четвъртък /14юни/. А защо от понеделник до четвъртък хората нямаха вода във високите зони/етажи? Може ли да ни гарантирате, че ако няма замътване, ще има вода във всички зони в часовете, обявени за водоподаване? Ако няма нови аварии на магистралния водопровод, във високите зони ще има ли вода в посочените часове?“

Председателят на ОбС Тетевен – Мария Стойчева запита от кога на ВиК е ясно, че ще има ремонт, кога е сключен договора с фирмата изпълнител и защо не е била своевременно уведомена общината.

Общинският съветник Атанас Орлинов също зададе своя въпрос към представителя на ВиК. Той попита защо не е поискана официална прогноза за времето от Института по метеорология и хидрология, за да бъде направен анализ по кое време е удобно да се извършат ремонтните дейности и да се планират.

Инж. Игнатова отговори на зададените й въпроси. Тя обясни, че спирането на водата се налага най – вече от авариите на магистралния водопровод. Когато е правена подготовка за ремонта, не е имало индикации, че ще има допълнителни проблеми и че ще се удължи времетраенето на ремонта. Спирането заради замътването на водата и последващото пускане при увеличено налягане е довело до новите аварии. Тъй като мрежата е на повече от 60 г., с тесни връзки и липсващи кранове, трудно може да се осъществи захранване с вода във високите части. Тя уточни, че ремонтът е на 50% извършен и аварийните групи работят по 24 часа. Добави, че са се появили много нови обстоятелства, за които нямат предварителен анализ и готовност.

Инж. Игнатова лично пое ангажимента за в бъдеще да уточнява с ръководството на община Тетевен предварително всички действия и ремонти. Тя добави, че поради спешността на ремонта на напорен резервоар ,,Костина“, не са се съобразили за предварително уведомяване. След обсъждане с фирмата изпълнител ВиК ще се опитат да съкратят срока на ремонта. ,,Водопроводната мрежа е амортизирана и общината трябва да реши с какво да помогне“ – каза инж. Иглика Игнатова.

В отговор д-р Мадлена Бояджиева обясни, че Общината няма собствени средства за основен ремонт на водопроводната мрежа: ,,Община Тетевен не може да ползва европейски средства, тъй като в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, заради общинското ВиК дружество в община Троян. Моментът за реализиране на водния цикъл на Тетевен е бил изпуснат в предходния мандат. В настоящия мандат ние все още връщаме дългове и не можем да си позволим подобна инвестиция от близо 60 млн. лв. със собствени средства. До 2020 г. няма други възможни източници на финансиране на такъв проект. Затова започнахме поетапна подмяна на водопровода в града с държавни и с общински средства. Миналата година ВиК ремонтира горната част на ул. „Ив. Вазов“, а тази предстои ремонт на водопровода на участъка от площада надолу със средства на общината.“

Д-р Мадлена Бояджиева и председателят на ОбС Мария Стойчева поканиха инж. Иглика Игнатова или друг представител от ,,ВиК“ АД Ловеч да присъства на заседанието на ОбС на 20 юни, за да бъде дадена по – точна информация на общинските съветници и на гражданите.

 

От 16 до 17 юни 2018 г., град Тетевен отново бе домакин на фестивала „Здравей, Здраве!”. Целта е популяризиране здравословния начин на живот във всички негови аспекти и стимулиране използването на здравословни стоки и услуги.

Фестивалът се откри от д-р Светла Балтова и г-н Свилен Русинов – Зам.-кмет на Община Тетевен. Г-н Свилен Русинов като бивш спортист, с радост откри фестивала и поздрави гостите. Той каза, че напълно подкрепя здравословния начин на живот.

Дните на фестивала преминаха през разнообразна програма, на която гости и тетевенци се насладиха. Участниците бяха от различни възрастови групи. И двата дни започнаха със сутрешна паневритмия с жива музика. Имаше както занимания от лекционен тип, така и йога, песни, медитация. Групи от Тетевен, София, Пловдив и др., посетиха Параклиса на вр. Острич, с.Бабинци, Тетевен, както и медитираха в района на водопада ,,Скока“ в Тетевен.

Съветът на организаторите на фестивала и Община Тетевен отново си партнираха в името на прекрасната кауза, каквато е здравословният начин на живот и даряването на знания и умения в обща полза. И тази година те успяха да проведат едно полезно събитие, което имаше доста голям интерес.

На 16 юни 2018 г. в местността „Десеткар“ /село Черни Вит/ се проведе възпоменателно честване по случай 142-та годишнина от героичната гибел на двамата Ботеви четници - капитан Никола Войновски и Илия Пандурски. Всяка година на това място Кметство Черни Вит и НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“ организират възпоменателно честване и почитат с едноминутно мълчание саможертвата на героите.

Да се преклонят пред безсмъртието на българския непреклонен дух бяха г-жа Цветослава Христова – Кмет на село Черни Вит, г-н Свилен Русинов – зам.-кмет на Община Тетевен, г-жа Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, г-н Милчо Милчев – Кмет на село Гложене, г-н Райко Райков – автор на книгата за Черни Вит, г-н Иван Гетов – Председател на Съюза на ветераните от войните, жители на селото и общината.

Участници от Клубовете към Национално дружество ,,Традиция“ от Тетевен, София, Копривщица, Ловеч, Етрополе и самодейци към НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“ с. Черни Вит, пресъздадоха последните мигове от живота на капитан Никола Войновски и Илия Милчев Пандурски.

След убийството на Ботев, двамата четника биват предадени. Главите им са набучени на кол, а телата са погребани от три тетевенски жени. Едни от вечните български майки – Пенка Дикова, Драгана Стоянова и Елка Маринова от местните махали - оплакали обезглавените тела на двамата герои и по християнски ги погребали.

Всички присъстващи склониха глави пред величествените образи на героите. Кметът на Черни Вит – г-жа Цветослава Христова, поднесе паметно слово: ,, Споменът за тези велики моменти(…)Той поддържа нашия дух и ни дава сили да преодоляваме възникващите по пътя трудности. Да ги преодоляваме единствено с мисълта и грижата за доброто на нашето общество и на нашите деца, за доброто на днешна и бъдеща Майка България!“.

За пореден път Община Тетевен ще събере любителите на ретро автомобилите от цялата страна. Това ще се случи на 07 юли 2018 г., когато ще се състои 6-то поредно издание на „Трабант фест“ в град Тетевен. Събитието се организира от НИКСМЕТАЛ Груп - Ботевград със съдействието на Община Тетевен.

Както всяка година организаторите са подготвили разнообразна програма, а част от нея ще включва: парад по улиците на града, конкурс за автентичност и състезание в затворено трасе. Предвидени са множество изненади за участниците, а краят на мероприятието ще завърши с  разходка до местността „Костина“ в с.Рибарица, където ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметник на великия българин - Георги Бенковски.

От 16 до 17 юни 2018 г. град Тетевен отново ще бъде домакин на фестивала „Здравей, Здраве!”. Целта е популяризиране здравословния начин на живот във всички негови аспекти и стимулиране използването на здравословни стоки и услуги.

Събитието ще бъде открито на 16 юни 2018 г. от 09:30 ч. в залата на Община Тетевен.

С провеждането на фестивала се цели още: създаване на информираност и провокиране на интерес, от страна на хората, към здравословния начин на живот. Да се представи широка гама от естествени начини за възстановяване на здравето и предотвратяване на заболявания, да стимулира използването на здравословни стоки и услуги, както и да насърчи специалисти и експерти да представят методи с доказана ефективност, безопасност и простота на приложение. Фестивалът е трибуна на холистични лекари, консултанти, лектори, терапевти, хора занимаващи се с психологична помощ, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза на здравето.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню