Новини от региона

Новини от региона

На 28 юли 2017 г. Община Тетевен организира доброволческа акция за почистване на екопътеки в гр. Тетевен и паметници в с. Голям Извор, с. Рибарица и с. Черни Вит.

Младежи на възраст от 15 до 29 години могат да заявят своето желание за участие до 25.07.2017 г. на телефони 0678 522 00 и 0879 560 589 (мобилен), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Инициативата се провежда в рамките на проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие”, който се изпълнява съвместно от РСО „Централна Стара планина” и Община Тетевен. Проектът има за цел да осигури привлекателна среда за развитие на младите хора чрез неформални екологични образователни инициативи и да ги предизвика да бъдат отговорни към своето собствено бъдеще. 

На 22 и 23 юли село Рибарица ще се превърне в притегателно място за ритми и звуци от всички фолклорни области в страната. Поводът е 10-то издание на „Празника на народния обичай и автентичната носия”, който ще се проведе в историческата местност „Костина“. Участие във фестивала ще вземат колективи от цялата страна, съревновавайки се за призови места и награди, специално изработени от местен занаятчия, които са уникални и неповторими.

Събитието ще бъде открито на 22 юли от 10:00ч., след което ще започне конкурсната програма, която ще продължи и през следващия ден. Изненадата на организаторите, тази година, ще бъде участието на Мария и Магдалена Филатови, които ще изнесат празничен концерт в събота /22.07/ от 19:30ч. През дните на фестивала ще се предлага и местна кухня – боб и саламура.

Целта на празника е възстановяването на народните традиции, пресъздаване на местния бит и фолклор, както и представяне на народни носии от всички фолклорни области в страната, давайки възможност на гостите и туристите на курорта Рибарица да се докоснат до всичко това, на фона на прекрасната природата. Интереса към събитието е нестихващ, а желанието на организаторите е да посрещат все повече пазителите на българския фолклор и обичай. 

По случай 180-та годишнина от рождението на Васил Левски и 145 години от създаване на Първи окръжен революционен комитет в Българско, на 15 юли в Голям извор тържествено бе открит площад с името на Апостола на свободата – Васил Левски. В официалната церемония по прерязването на лентата участваха: кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, кметът на Голям извор – Илиян Маринов и зам.-областният управител на Ловеч – Илиян Тодоров. На събитието присъстваха още кметът на Община Ловеч – Корнелия Маринова, зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, кметовете на с. Черни Вит, Дивчовото и Джурово, началникът на Районното управление – Тетевен, подп. доц. д-р инж. Милен Атанасов – преподавател в НВУ „Васил Левски“, жители и гости на село Голям извор и др.

„На 18 юли ще отбележим 180 години от рождението на Апостола на свободата - Васил Иванов Кунчев. Ще отбележим 180 год. от безсмъртието на един велик българин, който е оставил своя незабравим отпечатък върху българската история“, каза в своето слово към присъстващите д-р Мадлена Бояджиева. Тя добави още, че личността на Васил Левски е възприета като най-ярката и най-откроена сред българските революционери, а  за българите той е национален герой и идеолог.

Д-р Бояджиева припомни, че името на Апостола носят един град, шест села, една община, квартали, площади и улици, като днес още един площад ще засияе с безсмъртното име на Дякона. „Това е голяма чест, но и голяма отговорност, защото името на Левски задължава, защото името на Левски е символ на безгранична обич към род и Родина!“, завърши кметът на Тетевен.

Програмата по случай честванията продължи с откриването на паметна плоча на Доко Съйков Маевски - сподвижник на Васил Левски, след което събитията се пренесоха пред къщата-музей "Васил Левски", където приветствия отправиха кметовете на Ловеч и Голям извор. Сценарият включваше още изпълнения на песни, стихотворения и рецитали в памет на Апостола, а вниманието на присъстващите привлече и живата картина от съдебния процес срещу Левски, която бе пресъздадена от читалището в с.Голям извор и клуб "Традиция". Накрая бяха поднесени венци и цветя пред барелефа на Дякона, последвани от празнична заря.

Организатор на програмата по случай честванията е кметство с. Голям извор, с подкрепата и съдействието на кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, Министерството на културата и клуб „Голям извор” – гр. София

Уважаеми съграждани,

Във връзка със зачестилите случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на старото Общинско депо за битови отпадъци в с.Гложене и прилежащите терени около него, Ви уведомяваме, че експлоатацията на депото е преустановена със Заповед № РД-0201/06.04.2016 г. на 05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Плевен. Считано от тази дата е забранено депонирането на всякакъв вид отпадъци на сметището.

Достъпът до депото е ограничен чрез поставянето на бариера, предупредителни и забранителни табели, като е предвидено и монтирането на камери за видеонаблюдение  на обекта. Освен че е забранено изхвърлянето на всякакви отпадъци, влизането в депото е опасно и вредно за здравето.

Въпреки предприетите мерки продължава нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на сметището и терените около него. Възникналите замърсявания се почистват своевременно, но това натоварва общинския бюджет с допълнителни средства. Община Тетевен има разработен и окомплектован проект за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Гложене”, който е внесен за финансиране в ПУДООС. До реализацията на проекта Община Тетевен не може да влага допълнителни ресурси за опазване на старото депо, като тук трябва да се подчертае, че тези финансови ресурси се осигуряват от такса битови отпадъци, която се заплаща от всички граждани на общината.

Община Тетевен призовава за отговорно поведение и преустановяване на практиката за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на старото депо в с. Гложене и прилежащите терени. Напомняме, че отпадъците могат да бъдат изхвърлени на Претоварната станция за битови отпадъци, която се намира в съседство на старото сметище, без да се дължат допълнителни такси.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 27, ал. 2, т. 3 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен е забранено изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места. На установените нарушители, извършващи нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на старото депо за битови отпадъци в с. Гложене и близките терени, ще бъдат съставяни актове за установени административни нарушения и налагани глоби в размер от 50 до 500 лв.

На 13 юли бе подписан Акт Образец №2 за откриване на строителна площадка на поредния блок - № 10 „144“, вх. Е и Ж, в кв. Пеновото, по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

В края на юни започна санирането на два нови блока - бл. № 10 „144“, вх. Д и бл. №14 „Сава Младенов“, като се очаква този месец още една сграда /бл. „Обединение“/ да подпише Образец №2 за откриване на строителна площадка. Към настоящия момент, на територията на Община Тетевен, цялостно са санирани 5 многофамилни жилищни сгради. 

През м. юли 2017 г. стартират дейностите по проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие”, разработен от Община Тетевен и РСО „Централна Стара планина” и одобрен за финансиране по мини грантовата схема на изпълнявания в България от НСОРБ проект LADDER („Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието”). 

„Общо бъдеще чрез образование за развитие” има за цел да осигури привлекателна среда за развитие на младите хора чрез неформални екологични образователни инициативи, използващи методиката DEAR („Обучение за развитие и повишаване на познанието”). Предвидените по проекта дейности насърчават младежи на възраст от 15 до 29 години от Тетевен и селата Рибарица, Черни Вит и Голям извор да се включат с доброволен труд в обществения живот и да бъдат отговорни към своето бъдеще, като участват във формирането на младежките политики на местно ниво. В срок до 15 октомври 2017 г. ще бъдат почистени четири еко-пътеки, младите хора ще бъдат обучени в залесяване и отглеждане на горски култури, безопасно движение в планината и оказване на първа долекарска помощ, здравословно хранене и здравословен начин на живот. Предстоят им полезни и вълнуващи участия в Празник на билките и планината на хижа Вежен и в кулинарен базар.

За осигуряване на устойчивост на проекта ще бъде създадена Регионална мрежа от Общински консултативни съвети по въпросите на младежта, чрез които млади хора, местни власти, НПО и институции ще обменят опит и добри практики предимно в областта на опазването на околната среда и здравословния начин на живот.

 Проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие” е на стойност 4 940 евро и се изпълнява съвместно от РСО „Централна Стара планина” и Община Тетевен. Собственият принос в размер на 750 евро е осигурен от Община Тетевен.

 

LADDER mini grant

От 14 до 16 юли 2017 г. град Тетевен ще бъде домакин на фестивала „Здравей, Здраве!”, който ще се проведе под мотото: "Здраве за нашите деца". Неговата основна идея е да се популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве.

Събитието ще бъде открито на 14 юли, от 15:30ч., на пл. „Сава Младенов“ с кратка програма, включваща музикални и танцови изпълнения. Организаторите от „Идеа Вита“ – София и Инициативен съвет гр. Тетевен са подготвили множество интересни събития като: Китайската медицина и детското здраве, Паневритмия, Био- декодиране на заболяванията при децата, Слънчева педагогика, Боуен терапии и др.

Партньори на инициативата са: Община Тетевен, читалище „Съгласие 1869“, фирми - „Милвена“, „Мирай“, „Пеп и П“, „Lazarov Photography“ и ВК „Тетевен Волей“.

С провеждането на фестивала се цели още: създаване на информираност и провокиране на интерес, от страна на хората, към здравословния начин на живот. Да се представи широка гама от естествени начини за възстановяване на здравето и предотвратяване на заболявания, да стимулира използването на здравословни стоки и услуги, както и да насърчи специалисти и експерти да представят методи с доказана ефективност, безопасност и простота на приложение. Фестивалът е трибуна на холистични лекари, консултанти, лектори, терапевти, хора занимаващи се с психологична помощ, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза на здравето.

На 15.07.2017г. в с.Голям извор тържествено ще бъде отбелязана 180-та годишнина от рождението на Васил Левски и 135 години от създаване на Първи окръжен революционен комитет в Българско. Малко известен е фактът, че през септември 1872г. Васил Левски основава първия революционен окръг в България, в с. Голям извор и заради голямата му активност, Апостолът го определя за Първи окръжен революционен комитет в Българско. На 12 декември 1872г. Левски пише писмо до окръжния център в Голям извор, в което казва: „Близо е времето вече — българинът не ще бъде роб, а свободен.“

Организатор на програмата по случай честванията е кметство с. Голям извор с подкрепата и съдействието на кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и Министерството на културата. Мероприятията ще започнат в 19:00ч. в центъра на селото, където специално за случая ще бъде открит пл. "Васил Левски". Ще бъде открита и паметна плоча на Доко Съйков Маевски - сподвижник на Васил Левски, след което празничната програма ще продължи пред къщата-музей "Васил Левски".

 

Програма:

- 19:00 ч.   Откриване на пл. "Васил Левски"

- 19:30 ч.   Откриване на паметна плоча на Доко Съйков Маевски - сподвижник на Васил Левски

- 20:00 ч.   Празнична програма пред къща-музей "Васил Левски"

- 21:30 ч.   Тържествена заря


ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПЪТУВАТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ЗАЯВКА ДО 14.07.2017Г. НА ТЕЛЕФОН : 0678/052200, ВЪТР. 113, СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ

По случай десетгодишния юбилей от стартирането на проекта „Българската  музика”, БГ Дуетът – „Червено и черно“ предприе голямо национално турне под мотото: „Българските песни, изпяти на нов глас“. Сред градовете, имащи честта да бъдат посетени, бе и Тетевен, където невероятното дуо - Милчо Соколов и Кирил Веселинов поднесоха един незабравим концерт-спектакъл от най-хубавите български песни.

Събитието премина с много настроение и емоции, които двамата изпълнители успяха да предадат на всички присъстващи, сред които бе и председателят на Общински съвет - Тетевен – г-жа Мария Стойчева. Патрон на празника беше кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която получи специален плакет – За принос в съхранението и развитието на традициите в българската поп култура, както и за популяризиране на юбилейния концерт-спектакъл на БГ Дуетът: „Българските песни, изпяти в нов глас“, част от проекта „Българската музика“.

„Много съм радостна да получа този плакет, както и от факта, че Тетевен е част от градовете участващи в проекта за съхранението и популяризирането на българската музика. Всички ние трябва да бъдем горди със своята принадлежност, което ни задължава да се стараем да развиваме, запазваме и разпространяваме българската музикална традиция“, каза в словото си д-р Бояджиева.

Програмата продължи с изпълнението на народни песни, а краят на концерта бе сложен с кръшни хора и много усмивки.

През 2007 година стартира проекта „БЪЛГАРСКАТА  МУЗИКА”, който има за цел да представи на публиката някои от най-емблематичните български песни с ново съвременно звучене. Този проект обединява музикалното изкуство на няколко поколения българи и безспорно е безценно културно наследство. Той намира широка подкрепа от български и международни институции - Народно събрание, Министерство на културата, Парламентарна Асамблея на Европа, Столична община, общините в България, както и голяма част от българската музикална общност. До този момент инициативата е подкрепена от няколко областни града и десетки общини. 

За пета поредна година събитието „Трабант фест“ събра в Тетевен любители на ретро автомобилите от цялата страна. Организаторите - Авто-мото клуб „Рейсинг мания Х-Тетевен“ със съдействието на Община Тетевен, отново се проявиха като перфектни домакини и успяха да съберат близо 40 участника.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кметът г-н Тони Стоев уважиха събитието, като това е първият случай, при който ръководството на местната администрация присъства на проявата.

След като всички автомобили се събраха на пл. „Сава Младенов“, дойде ред на някои от изненадите. Д-р Бояджиева връчи своята награда - „Купата на кмета“ на Ангел Ангелов, който участва за пръв път в подобно събитие. Той успя да привлече вниманието с изящния си автомобил, като скромно казва, че е работил върху него само 4 месеца. Бяха раздадени още редица награди, сред които: Атракция на феста, Най-автентичен трабант, Трабант с най-малък пробег, Най-иновативен трабант, Най-малък и най-възрастен участник, Най-добър тунинг и др.

По-късно всички участници потеглиха за традиционното шествие по улиците на града, а крайната точка бе плаца на ДАП-Тетевен, където се проведе състезанието по майсторско управление на трабант. Надпреварата беше разделено в две дисциплини – „Майсторско шофиране“  и „Драг“, а състезатели не липсваха дори и сред нежния пол. В раздел „Майсторско шофиране“ първата позиция спечели тетевенеца - Ангел Лалев. След него се наредиха Ангел Ангелов/2-ро място/ и Момчил Атанасов/3-то място/. В клас над 600 кубика, класирането е следното: Момчил Атанасов/1-во място/, Кольо Тончев/2-ро място/ и Спас Данев/3-то място/. При жените златото спечели Галина Димитрова, второто място бе за Милена Шопова, а трета остана Ина Иванова. В дисциплината „Драг“ състезателят Момчил Атанасов завоюва първата позиция и в двата класа/ в под и над 600 кубиковите двигатели/, а Ина Иванова е номер едно при жените.

По традиция празникът завърши с разходка до местността „Костина“ и поднасяне на венец пред паметника на големия революционер - Георги Бенковски.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню