Новини от региона

Новини от региона

За първи път кмет на Община Тетевен влиза в ръководството на НСОРБ

Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ избра състава на Управителния и Контролния съвет за мандат 2023 – 2027 г. Гласуването за листата от номинирани се извършва тайно от всички делегати на форума. Представители в ръководния орган имат общините от всички райони в страната.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева е сред избраните членове, а кандидатурата й бе издигната още през месец януари в Монтана на провелото се делегатско заседание на членове на Управителния съвет на НСОРБ от Северозападния район.

Благодаря на всички колеги кметове за доверието. За мен е голяма чест и отговорност и се надявам, че заедно с останалите новоизбрани членове на Управителния съвет ще успеем да гарантира стабилността на организацията, каза д-р Бояджиева.

Тя отбеляза, че в днешно време пред общините стоят множество предизвикателства, което налага усвояването на нови знания и умения, за да бъде отговорено на нуждите и желанията на гражданите.

Вярвам, че през следващите години Сдружението ще продължи да защитава интересите на общините пред органите на централната власт и всички ние следва да продължим тази обща позитивна политика на взаимодействие и сътрудничество, подчерта д-р Бояджиева.

За членове на Управителния съвет са избрани:

 • Атанас Стоилов – кмет на община Аксаково
 • Белгин Шукри – кмет на община Исперих
 • Благомир Коцев – кмет на община Варна
 • Васил Терзиев – кмет на Столична община
 • Георги Димитров – кмет на община Карнобат
 • Даниел Панов – кмет на община Велико Търново
 • Димитър Бръчков – кмет на община Петрич
 • Димитър Николов – кмет на община Бургас
 • Добрин Добрев – кмет на община Разград
 • Донка Михайлова – кмет на община Троян
 • Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово
 • Ерол Мюмюн – кмет на община Кърджали
 • Златко Живков – кмет на община Монтана
 • Ивайло Симеонов – кмет на община Елин Пелин
 • Иво Димов – кмет на община Димитровград
 • Калин Каменов – кмет на община Враца
 • Константин Костов – кмет на община Николаево
 • Костадин Димитров – кмет на община Пловдив
 • Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен
 • Мердин Байрям – кмет на община Върбица
 • Павел Михайлов – кмет на община Родопи
 • Радослав Ревански – кмет на община Белица
 • Станислав Владимиров – кмет на община Перник

За членове на Контролния съвет са избрани:

 • Васко Стоилков – кмет на община Сливница
 • Георги Георгиев – кмет на община Дългопол
 • Неби Бозов – кмет на община Сърница
 • Проф. Христо Христов – кмет на община Шумен
 • Стефан Тихолов – председател на Общинския съвет в Ловеч

На 26 февруари се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“. Водещият кандидат е Медицински университет – Плевен и 27 партньори, включително 10 общини, между които и общините Тетевен, Ловеч и Троян, 9 болници, 2 университета, 1 професионална гимназия, 1 сдружение с нестопанска цел, 1 център за компетентност и 2 малки предприятия.

В общественото обсъждане участваха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Тони Стоев и Борис Врабевски, директорът на "МБАЛ - Тетевен д-р А. Пешев" - Михаил Николовски, служители на общинска администрация и граждани.

Какво предвижда стратегията като цяло и какво ще бъде направено в община Тетевен беше представено от екипа на МУ – Плевен, подготвил концепцията.

За община Тетевен се предвижда инвестициите в здравеопазването да са в рамките на 1,7 млн. лв. основно в здравна инфраструктура - за ново оборудване на МБАЛ-Тетевен със зала за телемедицина и диагностично оборудване за кардиологични и онкологични заболявания. Закупуване и оборудване на мобилен кабинет, който да посещава отдалечените райони от общинския център и поставяне на публично място на мобилен дефибрилатор за обществено ползване.

Освен инвестиция в здравна инфраструктура се предвижда и провеждането на здравни кампании, профилактични прегледи от лекари специалисти от университетската болница в Плевен.

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен регион се базира на стратегия за Единно здраве за хората, животните и растенията. Предлага комплексно решение на проблемите по отношение на здравеопазване, спорт, екологична, здравна среда и създаване на икономически растеж в общините от Северозападен регион.

Общественото обсъждане на Стратегия „Единно здраве” цели припознаване от общността на необходимото за всеки един град, за да може да бъде финансирано от европейската програма за развитие на регионите, като общо стойността е близо 52 млн. лв. Стратегията е комплексно решение на проблеми в здравеопазването, образованието, екологичната градска среда и здравословния начин на живот, а възможността предвидените инвестиции да достигнат до потребителите зависи от широката обществена подкрепа.

Своята подкрепа може да дадете чрез попълване на Анкетата за Стратегия „Единно здраве“ достъпна на https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6.

Приключи процедурата по сертифициране на Туристическия информационен център /ТИЦ/ в Тетевен, който успешно премина проверката съгласно Наредбата за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове.

Преди да се стигне до самото сертифициране експертна комисия от Министерството на туризма извърши проверка на ТИЦ-а за съответствие с минималните задължителни изисквания за достъпност, оформление, оборудване, функциониране и качество на обслужването, определени с наредбата. Комисията констатира, че Туристическият информационен център в Тетевен покрива всички задължителни изисквания.

Сертифицирането на ТИЦ се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ.

Сертифицирането е доброволно и налага единни стандарти и изисквания за ТИЦ, но пък носи и доста ползи, както за центъра, така и за потребителите, за общините, за администрацията на държавно ниво. Само сертифицирани от Министерството на туризма центрове се включват в Националната мрежа, която осигурява отношения на информационен обмен и партньорство от една страна, а от друга дава възможност за предоставяне на надеждна, актуална и идентична като структура и съдържание информация за посетителите във всяка дестинация в страната.

На сертифицираните ТИЦ се издава стилизирана символика, включваща сертификат със срок от пет години и табела със знака за сертифициран център – стилизирано „i“, което представлява международно признат символ за информация. Знакът е показател за качеството на услугите за посетители, предоставяни в сертифицирания туристически информационен център, само той има право да използва в наименованието си абревиатурата „ТИЦ“.

Днес отбелязваме 151 години от гибелта на националния ни герой - Васил Левски. Пред паметника на Апостола на свободата в гр. Тетевен своята почит и признателност към живота и делото му отдадоха зам.-кметовете на Община Тетевен - Борис Врабевски и Тони Стоев, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, общински съветници, учители и ученици, граждани.

В богатата ни история и народната ни памет са съхранени плеяда личности, посветили се на българската кауза през различни епохи, но в пантеона на най-почитаните, дарени с ореола на безсмъртието безспорно е Васил Левски, каза г-н Врабевски в своето слово към присъстващите.

Той подчерта, че в нашата нова история няма друга такава личност, която да е останала незасегната от бурите на политическия и обществения живот, която така да респектира и вълнува нацията.

Във всяко българско сърце живее споменът за него – Апостола, неуловимия Дякон, мъжа с най – чистата душа. Всяко дете започва да учи българската история с неговото име – символ на безгранична обич към род и Родина, каза още г-н Врабевски.

Слово по повод годишнината изнесе и г-жа Стойчева, а програмата продължи с музикални изпълнение и рецитали, специално подготвени от децата от ДГ „Васил Левски“ и МВГ „Вежен“ – гр. Тетевен.

Букети и цветя бяха поднесени от името на Община Тетевен, ОбС – Тетевен, детски градини и училища, образователни центрове, културни и държавни институции, организации и асоциации, граждани и политически партии.

151-вата годишнина от гибелта на Левски бе отбелязана още в селата Голям извор, Черни Вит и Гложене.

По случай 14 февруари – Празника на любовта и виното, Регионална здравна инспекция - Ловеч, съвместно с Община Тетевен и БМЧК гр. Тетевен, организира безплатно и анонимно изследване на всички желаещи граждани за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С. Инициативата е във връзка с провеждането на втория етап от Националната АНТИСПИН кампания по случай празника на влюбените, който тази година е под мотото „Отговорността е секси - използвай презерватив“.

Изследването ще се осъществи от експерти от Дирекция „Надзор на заразните болести“ на 14.02.2024 г. - сряда от 10.00 ч. до 13.00 ч., на адрес гр. Тетевен - ул. „Иван Вазов” №42, етаж втори /сградата на бившето ТКЗС/.

В този часови диапазон ще се проведе и улична акция в града с доброволци от БМЧК, които ще раздават картички, презервативи и образователни материали.

На последното заседание ОбС - Тетевен бе приет бюджета на Община Тетевен за 2024 г., който е в размер на 36 147 546 лв. или с 3 476 814 лв. повече от миналогодишния.

Приходите за държавни дейности за 2024 г. са в размер на 23 476 216 лв., а тези за местни дейности са 12 671 330 лв., като в т.ч. попадат и собствените приходи на Общината, които възлизат на 7 578 505 лв. От тях данъчните приходи са 1 672 000 лв., като най-голям дял заемат - данък върху превозните средства /790 хил. лв./, данък върху недвижимите имоти /520 хил. лв./ и данък при придобиване на дарения по възмезден начин /300 хил. лв./. Неданъчните приходи са в размер на 5 906 505 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси /3 055 673 лв./, следвани от приходи и доходи от собственост /2 354 110 лв./ и глоби, санкции и наказателни лихви /537 705 лв./.

С оглед на водената целенасочена политика се наблюдава тенденция на нарастване на собствените приходи на Общината през последните години.

В разходната част, където се предвиждат средства за финансиране на местните и делегираните от държавата дейности, основен приоритет остава образованието, което е с най-голям дял – 16 295 128 лв. /45%/. След това се нареждат функциите - ЖСТР и БКС – 6 238 225 лв. /17%/, „Социални дейности“ – 4 262 035лв. /12%/, „Общи държавни служби“ – 4 106 189 лв. /11%/ и т.н.

Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2024 г. е в размер на 21 745 064 лв. в т.ч.: средства, планирани по общинския бюджет – 3 743 774 лв., средства по европейски проекти – 3 001 290 лв. и средства по чл. 107 от Закон за държавния бюджет - 15 000 000 лв.

По-важни инфраструктурни обекти, които ще се реализират през 2024 г. са:

 • Реконструкция на водопроводната мрежа по индикативни улици – етап 2 – 737 418 лв.;
 • Основен ремонт на тротоарната настилка на ул. „Братя Цакови“ и ул. „Илия Темелски“ – 234 021 лв.;
 • Реконструкция на ул. „Петко Страшния“ – 379 780 лв.;
 • Разширяване на съществуващата кухня-майка на звено СУ-ДСП – етап 1 и етап 2 – 559 188 лв.
 • За изграждане на тротоари в кв. Пеновото – 108 245 лв.;

Обекти с европейско финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР):

 • По проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен (кв. Пеновото)“ – 1 924 987 лв.;
 • По проект „Основен ремонт детска градина „Изгрев“, с. Глогово“ – 1 070 303 лв.

За селата в общината са предвидени 49% от капиталовите разходи (без целево предоставените).

На 29 януари се проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен, на което бе разгледан и приет Годишният план за изпълнение на програмата на намаляване риска от бедствия в община Тетевен за 2024 г.

Инвестициите в превенция и готовност за реакция е основа за намаляване на риска и щетите от бедствия и е заложено във всички наши усилия. Това каза кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, при откриването на срещата.

Тя подчерта, че основната цел на плана е да осигури ефективно и ефикасно управление на риска и бедствията чрез партньорство, по-добра координация и укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и т.н., участващи в защитата при бедствия на територията на областта.

Планът не е константа и може да бъде променян във времето, каза зам.-кметът Борис Врабевски. Той допълни, че ще се разчита на кметовете по населени места своевременно да подават сигнали, по които да бъдат взети бързи и адекватни действия.

Годишният план за изпълнение на програмата на намаляване риска от бедствия има за цел да създаде ефективна организация в община Тетевен за осигуряване защитата на населението, инфраструктурата и националното стопанство при възникване на бедствия. Чрез него се цели още да се осигури организирането и контрола на превантивна дейност, с оглед недопускане и намаляване на последиците от бедствия, както и да се улесни управлението на процесите за подпомагане и възстановяване при бедствия.

На заседанието присъстваха още ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен - Петър Кавалски, началникът на РСПБЗН – Тетевен - гл. инсп. Николай Христов, директорът на МБАЛ – Тетевен - Михаил Николовски, представители на РУ Тетевен, АПИ, ДГС – Тетевен, дейност УСОГ при Община Тетевен, кметове на кметства и др.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, направи проверка на извършващите се строително-монтажни работи, касаещи разширяването на съществуваща кухня-майка на звено „Социални услуги – Домашен социален патронаж“, в сградата на бившата Оздравителна професионална гимназия “Иван Вазов” – Тетевен.

Д-р Бояджиева отбеляза, че броят на потребителите на услугата в момента е ограничен и обхваща малко над 250 лица, а увеличаването на капацитета на кухнята се извършва с цел разширяване както на териториалния обхват, така и на ползвателите на услугата.

Кметът добави, че ремонтът предвижда да се обновят помещенията, да се подмени съществуващата дограма с PVC, да се изгради нова, водопроводна инсталация за обновената кухня, да се монтира вентилационна система, да се подмени ел. инсталацията, да се изгради хладилна камера и др.

Кухнята ще бъде оборудвана с нови мивки, работни маси и стелажи, ел. печки, съдомиялни машини, фритюрници, конвектомати, кухненски робот и друго необходимо съвременно оборудване, каза още д-р Бояджиева.

Чрез ремонта за разширяване на кухнята целим да повишим качеството на предоставяната социална услуга, осигурявайки достъп на по-голям брой хора до нея, които всеки ден да разчитат на топла храна, добра грижа и внимание, подчерта кметът.

Регионално делегатско заседание за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет на НСОРБ от Северозападния район за планиране се проведе в Монтана. В него участваха кметове и представители на общинските съвети на 51 общини от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Общият брой на делегатите в Общото събрание на НСОРБ от Северозападния район е 102.

Съгласно утвърдените правила, общините от Северозападния район избират четирима от 23-мата членове на Управителния съвет на НСОРБ. Така делегатите номинираха - д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен, Златко Живков – кмет на Монтана, Калин Каменов – кмет на Враца и Донка Михайлова – кмет на Троян.

За мен е огромна чест да бъда издигната за член на УС на НСОРБ, но и ангажимент за много интензивна и отговорна работа. Следя работата на ръководството на Сдружението и добре разбирам, че през последните години летвата е вдигната много високо, каза д-р Бояджиева.

През този мандат пред нас ще има изключително много предизвикателства и за тяхното преодоляване ще са ни нужни много нови познания, единство и твърдост. Надявам се, че новото ръководство ще гарантира стабилността на организацията. Ще продължим да работим заедно, както и досега, рамо до рамо малки и големи общини. Предстои ни много работа и голяма отговорност, добави още кметът на Тетевен.

Общините от Северозападния район издигнаха кандидатурата на председателя на общинския съвет във Враца - Владимир Христов за член на Контролния съвет на НСОРБ. Гласуването на предложените кандидати ще бъде направено от Общото събрание в края на февруари.

Кметът на Тетевен бе един от лекторите в рамките на въвеждащата среща за общините от Северозападния район за планиране, която се провежда в Монтана

Цифровите технологии задълбочават сериозно разделението между поколенията в общинските администрации. Различията в степента на преквалификация и темповете, с които тя се извършва, също допринасят за задълбочаване на териториалните различия и по-сериозни последици за местното развитие. Трябва да признаем – липсва реален интерес към усъвършенстване и използване на възможностите на дигитализацията в административните процеси по места, подчерта кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя бе един от лекторите в рамките на въвеждащата среща за общините от Северозападния район за планиране, която се провежда в Монтана. Д-р Бояджиева говори за потенциала на човешкия капитал в общините и за важността на инвестициите в развитието на умения и ключови компетенции на кадрите. Общините трябва да променят начина си на действие спрямо иновациите – да действат проактивно и да тестват технологии и методологии за изграждане на умен град, подчерта кметът на Тетевен.

Необходимостта от инвестиции в умения са важни, за да се отключат по-добри възможности за всички и особено за младите хора. Неслучайно 2023 г. бе обявена за Европейска година на уменията. Чрез поредицата от инициативи в подкрепа развитието на уменията, ЕС цели да даде нов тласък на ученето през целия живот, като предостави на хората и предприятията възможност да допринасят за екологичния и цифровия преход, като подкрепя иновациите и конкурентоспособността. Сред тях е и стартиралият през 2023 г. Механизъм за насърчаване на таланти. Тази инициатива има за цел да подкрепи местните и регионални власти в обучението, задържането и привличането на хора с необходимите умения и компетенции, за смекчаване на въздействието на демографския преход.

Днес общините работят в променена среда, която изисква по-широко сътрудничество и излизане от чисто секторните приоритети и мерки. В тази връзка, като начало, общините трябва да са насяно с конкретната област на специализация на общината и региона, в който попада, за да можете да определите каква комбинация от партньорства търсят. Сред добрите практики са насърчаването на различните форми на сътрудничество между професионалните гимназии и местния/регионалния бизнес за осигуряване на дуално обучение, както и адаптиране на обучителните програми, спрямо нуждите на бизнеса, включително и търсене на възможност за териториално сътрудничество между съседни общини.

Община Тетевен има опит с участие в системата на дуалното обучение. Системата се прилага и в двете професионални гимназии в общината и местната администрация е движещ фактор. Като собственик на гори, администрацията има ангажименти по управление на горския фонд и в качеството си на работодател община Тетевен активно привлича млади хора с изграждащи се умения, които виждат перспектива да се развиват в своя град. Учениците, които в рамките на своето образование имат възможност да започнат и работа в общината, получават обучение в реална среда и набират стаж, което ги прави конкурентоспособни на пазара на труда. В отдела за стопанисване на общински гори те могат да натрупат опит и познания, а Общината разширява възможностите си да подбира бъдещи служители.

Съвместно с местния бизнес Общината редовно провежда и трудови борси за учениците от региона. Това помага на учениците да се ориентират професионално и навреме да оформят своя избор. Подобни срещи се правят и с младежи, родом от Тетевен, които завършват висше образование.

Застаряването на населението и демографската криза са глобални тенденции, поставящи редица предизвикателства пред всички сектори и водещи след себе си нуждата от преосмисляне на политиките, така че да бъдат адаптирани своевременно към увеличаващо се население над 65 години, както и към по-висока трудоспособна възраст и намаляващо по-младо население. Демографската криза наистина не е просто въпрос на цифри и статистика. Тя е стратегически проблем, който изисква да гледаме в един много по-далечен хоризонт, отвъд общинските мандати и да предприемем адекватните мерки сега, а не когато вече ще е късно, подчерта д-р Мадлена Бояджиева. България оглавява класацията за най-бедна държава в ЕС, страна с най-високи и растящи неравенства, най-висока заболеваемост с рискови болести, най-висок спад на продължителността на живота. Въпреки липсата на ясно разписана визия с конкретни мерки и ресурс на национално ниво, от общините се очакват реални действия за намиране на отговор на най-належащите проблеми в тази сфера подчерта пред своите колеги кметът на Тетевен. Демографията и качеството на средата на живот са свързани. Инвестициите в среда на живот са също индиректни инвестиции в качество на човешкия потенциал, заяви още тя.

Пред участниците в регионалната среща за общините от Северозапада кметът говори за изискванията и възможностите, които поставя пред общините присъединяването на държавата ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и важната роля на общинските администрации в процеса по присъединяване към еврозоната.

Документът, въз основа на който се реализира оперативната работа за влизане в еврозоната, е Националният план за въвеждане на еврото в България. Той е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Д-р Бояджиева разясни на какъв етап е в момента процеса по координация и подготовка на страната за въвеждане на единната европейска валута. На експертно ниво той се подпомага от няколко работни групи, които фокусират своите усилия върху най-важните сфери, засягащи публичните администрации и гражданите.

Подготовката за еврозоната изисква коренни промени в голяма част от дейностите на общините – от бюджет, статистика и счетоводство, през информационни системи и административно обслужване. Общините следва да бъдат подготвени да осигурят безпроблемното и гладкото прилагане на еврото във всички управлявани от тях публични услуги, включително чрез промени в нормативни актове, каза Мадлена Бояджиева и представи пред колегите си повече подробности.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в новата валута. Съдържанието на образците на документи и на общински актове, съдържащи финансова информация, трябва да бъдат актуализирани своевременно. Например, финансовата информация (размер на пенсията, обезщетението или помощта и др.), съдържаща се във въпросните образци на документи или актове, следва да бъде представяна и в лева, и в евро, в периода на двойно обозначаване на цените, като на гражданите бъдат предоставени нужните разяснения за използвания валутен курс и начина, по който са извършени евентуални закръгления. Този процес изисква редизайн на предоставяните административни услуги, в т.ч. електронните и справочни услуги. Всички приходи и разходи, както и всички активи и пасиви на общините, възникнали преди въвеждането на еврото, следва да бъдат превалутирани, съгласно установените правила при приемането на България в еврозоната. Това ще бъде регламентирано в приложимото законодателство.

На фона на новите функции, които промените в законодателството възлагат на общините във връзка с развитието на добива на енергия от възобновяеми източници, оптимизирането и цифровизацията на административните процеси, новият модел на социални услуги и други промени, предвидени в законодателството, общините остават най-стабилното ниво на управление в държавата и това фокусира все повече очакванията на гражданите към местната власт.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню