Новини от региона

Новини от региона

На 4 декември в заседателната зала на Община Тетевен се проведе заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта – Тетевен. На срещата бяха обсъдени темите, касаещи годишния План за младежта за 2018г. и предложения за нови членове, които да попълнят състава на съвета.

Заседанието откри кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, след което се премина към обсъждане на точките от дневния ред. Първата разисквана тема бе за годишния  План за младежта за 2018 година. Валентина Николаева – директор на дирекция „Специализирана администрация“ подробно информира присъстващите относно тази точка и каза, че настоящият план се изготвя в изпълнение на Закон за младежта, Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. и Общинската програма за младежта за периода 2017-2020г. Тя добави, че тези документи формират държавната и общинска политика за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие.

Беше направен кратък ситуативен анализ, които включваше - Демографска характеристика и обучаващи институции; Ниво на информираност и придобити умения и знания по здравословен начин на живот; Ролята на младите в превенцията на престъпността; Млади хора, практикуващи спортни дейности; Достъп до пазара на труда и др.

Г-жа Николаева представи и заложените в плана стратегически цели като: Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината; Създаване на устойчив механизъм за облекчаване бита, насърчаване раждаемостта, решаване на социални проблеми на младите хора в общината като предпоставка за задържането им; Насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на отрицателните обществени явления и прояви сред младите хора и т.н. Бяха представени още сроковете и участващите страни в плана, както и дейностите, чрез които ще се реализират поставените цели.

Срещата продължи с предложения за нови членове, които да попълнят  състава на съвета, като бяха одобрени имената на Виктория Стефанова и Милена Иванова.

Точките от дневния ред на заседанието се приеха единодушно от членовете на съвета. Предстои годишният План за младежта за 2018г. да бъде одобрен и от ОбС – Тетевен.

 

С постановление № 260 от 24 ноември 2017 година Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в общ размер 70 035 304 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на голям брой общини. От тях в Община Тетевен ще постъпят 1 000 000 лв. за ремонт на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в града и населените места в общината.

„Изключително важна помощ от страна на правителството към Община Тетевен – навременна и жизнено необходима както с оглед трагичното състояние на пътната и улична мрежа, така и с оглед затрудненото ни финансово състояние“, каза кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и подчерта, че подобни целеви средства се отпускат за пръв път на Община Тетевен.

„Инфраструктурата, особено пътната и уличната мрежа в общината е много амортизирана, не е поддържана години наред и се нуждае от спешен ремонт. Убедена съм, че тези средства, които ще бъдат включена в инвестиционната програма за 2018г., ще допринесат за значителното подобряване на улиците и пътищата в общината“, допълни още кметът. Д-р Бояджиева изрази благодарност към правителството, министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството, за оказаната подкрепа.

Уважаеми дами и господа,

Най-сърдечно Ви поздравявам от мое и от името на Общинска администрация – Тетевен по случай Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.

Ден, в който трябва да си дадем сметка, че не показваме достатъчно често своето уважение, съпричастност и помощ към света на хората с увреждания, които всеки ден преодоляват трудности непознати за останалата част от обществото. Пълноценното и равноправно упражняване на всички права, от хората с увреждания, е национален приоритет, изискващ провеждане на активна, целенасочена и последователна политика, обединяване действията на ангажираните органи на властта и институциите, а всичко това трябва да бъде съпроводено от активното участие на гражданското ни общество.

Всички ние трябва да се опитаме да достигнем до проблемите и нуждите на онези, които по една или друга причина страдат от някакво увреждане, да се замислим, да се почувстваме съпричастни и да подкрепим тези хора в името на един пълноценен и независим живот.

Прекланям се пред Вашия силен дух, волята и борбеността, които притежавате. Продължавайте да бъдете все така жизнени и изпълнени с енергия, за да преодолявате с лекота всекидневните препятствия и трудности.

Пожелавам Ви да бъдете здрави, щастливи и много обичани. Винаги следвайте мечтите си със същата смелост и упоритост, с която правите всяко нещо, в което вярвате.

Честит празник!

 

С уважение:

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Кмет на Община Тетевен

 

На 1 декември в гр. Тетевен грейна Коледната елха, което символично постави началото на Коледните и Новогодишни празници в общината. Център на събитието бе пл. „Сава Младенов“, където въпреки дъждовното време се събраха голям брой присъстващи.

Преди да започне празничната програма, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева се обърна към всички, поздравявайки ги с настъпващите светли празници. Тя пожела предимно здраве, изобилие от положителни емоции, късмет и множество мигове, изпълнени с щастие и любов.

Първо, малчуганите имаха възможността да се порадват на дядо Коледа, който им беше подготвил своите изненади. Той си направи снимки с тези, който желаеха да запазят хубавия спомен от днешното събитие, като всяко от децата получи подарък, специално подготвен от добрия старец.

Програмата продължи с музикални изпълнения от финалистката в популярния телевизионен формат "България търси талант" - Александра Александрова, която се погрижи за доброто настроение на събралите се хора. Тя плени публиката със своя глас и тематично подбрани песни, след което дойде и най-очакваният момент от вечерта – запалването на светлините на Коледната елха. Това направиха кметът на Тетевен д-р Бояджиева и зам.-кметът Тони Стоев, които заедно с присъстващите отброиха секундите до запалването. Малко по-късно целият площад бе огрян от светлините на елхата и празничната заря.

На събитието присъстваха още: зам.-кметът Борис Врабевски, председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, общински съветници, жители от цялата община и др.

По повод 1 декември - Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, училищата от община Тетевен и доброволците от Българския младежки червен кръст организираха мащабна информационна кампания под надслов "Животът е безценен! Бъди в час!". С подкрепата и съдействието на БЧК – гр. Ловеч и МКБППМН при  Община Тетевен бяха раздадени брошури, флаери и здравно-информационни материали на учениците от средните училища в градa.

За първи път този ден е отбелязан през 1988 година. Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.

От 1996 година с отбелязването на този ден се заема Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава Световният ден за борба със СПИН се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността.

На 29 ноември в салона на Община Тетевен се проведе културно-информационно събитие по Комуникационната стратегия на Република България по повод десетата годишнина на България в Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на ЕС. Мероприятието организираха Областна администрация – Ловеч, Община Тетевен и НЧ „Съгласие 1869г.“.

Програмата беше разделена на две части. В първата - кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева представи презентация, която имаше за цел да даде повече яснота относно Българското председателство на Съвета на ЕС - програмата на Триото: Естония-България-Австрия (Държавите, които изпълняват ротационното председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройка“), ключовите послания в програмата на България и възможностите за нашата страна. Бяха представени и темите - Как работи Европейският съюз, Какво представлява ротационното председателство на Съвета на ЕС и Десет години членство на България в ЕС - опит и постигнати резултати.

Втората част на събитието включваше концерт на състави при НЧ „Съгласие 1869г.“ - ФФ „Алтън Тетевен“, ФФ „Тетевенски божурчета“, Мъжка вокална група „Вежен“ и изпълнителката Виктория Стефанова, а след бурните аплодисменти на публиката бе сложен край на програмата.

На събитието присъстваха още: зам.-кметът на Община Тетевен Борис Врабевски, председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, директори на училища, учители, ученици и жители.

На 29 ноември в заседателната зала на Община Тетевен се проведе заседание на Общинския консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча на община Тетевен. На срещата присъстваха: кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, инж. Цветомир Симеонов - ръководител дейност  УСОГ при Община Тетевен, представители на ТП ДГС – Тетевен и Рибарица, представители на НП „Централен Балкан“, Районна прокуратура – Тетевен, В и К – Тетевен, РДГ – Ловеч, РС ПБЗН-Тетевен и кметове на кметства.

Срещата започна с приветствие от д-р Бояджиева, която каза следното: „Община Тетевен продължава да бъде зелената Община на България, благодарение на природните си дадености и на труда на всички грижещи се за опазване на горите. Поколения лесовъди работят за нейното съхранение и развитие, лесовъди, за които гората е не само професионална, но и лична съдба.“

Откакто съществува съвета са създадени добри практики за съвместни действия при предотвратяване и установяване на нарушенията в горите. Обществеността трябва да знае, че всички тези усилия, които се полагат за постигане на поставените цели, изискват време и активна съвместна работа, подчерта д-р Бояджиева. Тя обяви пред присъстващите, че със Заповед №РД-07-164/21.09.2017г., на областния управител на Ловеч, е утвърден състава на регионалния Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча на територията на област Ловеч.

На заседанието бяха представени: доклад относно състоянието и изпълнението на дейностите по защита и опазване на горските територии от незаконни дейности и доклад за състоянието и изпълнението на дейностите по защита и опазване на горските територии от пожари. Последната точка от дневния ред бе посветена на доклад за предвидените дейности през 2018г. за опазване на горите, рибата и дивеча на територията на община Тетевен, след което се премина към приемане на решенията.

На срещата бяха обсъдени и въпроси относно предприемането на допълнителни мерки за справяне с незаконната сеч, проблема с доставянето на дървесина до някои от селата, които нямат обособени сечища, възможността, на участващите в съвета институции, за съвместни проверки с прокуратурата и др.

Областна администрация – Ловеч, Община Тетевен и НЧ „Съгласие 1869г.“ Ви канят на 29.11.2017г., от 17.00ч., в салона на Община Тетевен на културно-информационно събитие по Комуникационната стратегия на Република България, с програма:

  • Презентация за Председателството на Съвета на ЕС и 10 години от членството ни в ЕС;
  • Концерт на читалищни състави.

Община Тетевен ще постави началото на Коледните и Новогодишни празници на 1-ви декември, когато на пл. „Сава Младенов“ ще бъде запалена Коледната елха. За събитието е подготвена празнична програма, която е с начален час 17.30.

Дядо Коледа ще зарадва най-малките с изненадите, които е подготвил, след което желаещите ще могат да си направят снимки с добрия старец. Програмата ще продължи с музикални изпълнения от финалистката в популярния телевизионен формат "България търси талант" - Александра Александрова, която ще се погрижи за доброто настроение на всички присъстващи. Последно в списъка, но първо по важност, е запалването на Коледната елха, което ще доведе събитието до неговата кулминация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню